AC ESTATES Ltd.

Thursday, 8 September 2011

Zemljiška knjiga koliko v resnici za uradni zemljiškoknjižni izpis?

Vrhovno sodišče: Za izpis 67 parcel bo strošek 220 evrov; Ministrstvo: strošek bo 3,28 evra.

V ponedeljkovi prilogi Dela Posel in denar smo objavili zgodbo bralca, ki je iz ene izmed zemljiških knjig v Sloveniji sredi julija dobil informacijo, da bi za želeni overjeni izpis iz zemljiške knjige moral odšteti veliko denarja. Koliko je to, mu ni uspelo izvedeti, na podlagi informacij, ki jih je dobil, pa smo se v članku spraševali, ali bi moral za izpiske plačati 41.000 evrov.

Vprašanje smo v petek naslovili na vrhovno sodišče. Odgovor smo dobili v torek, iz njega pa izhaja, da bi strošek za stranko znašal malo manj kot 220 evrov. A odziv na članek smo prejeli tudi z ministrstva za pravosodje – po njihovem bi strošek znašal 3,28 evra. Bralec je za potrebe stanovanjskega posojila, ki bi ga zavaroval s hipoteko na 67 parcelah, kjer je eden od množice solastnikov, želel pridobiti uradne izpiske.

Izpiskov bi bilo veliko, stroškov pa tudi

Na pristojni zemljiški knjigi so mu na vprašanje o strošku za to sredi julija odgovorili, da bi bilo izpiskov veliko, stroškov pa tudi. Pojasnili so, da zaradi velikega števila solastnikov posamezne parcele en izpisek – narediti bi jih bilo treba 67 – obsega 186 strani. En list stane 3,28 evra, so še zapisali na sodišču. Bi torej stranka morala za izpiske plačati 41.000 evrov?

Obljubljeni odgovor z vrhovnega sodišča je za uporabnika spodbuden. »Stranka bi morala plačati 67 krat 3,28 evra oziroma 219,76 evra. To je za 67 ZK-rednih izpisov. Taksa se namreč računa na overjen izpis, in ne za vsako stran izpisa. Sicer pa ponovno opozarjamo, da stranki ni treba pridobiti overjenega ZK-izpisa (če ga ravno sama izrecno ne zahteva), ker ji stanje preveri notar hkrati pri sestavljanju pogodbenega razmerja ali urejanju njenega zemljiškoknjižnega stanja (vpisovanju pravic v zemljiško knjigo), in torej stranka nima stroškov s sodno takso za zemljiškoknjižne izpise,« so sporočili.

Odziv ministrstva 
za pravosodje

Na članek, objavljen v ponedeljek, so se odzvali na ministrstvu za pravosodje. V pojasnilu navajajo, »da je bila hkrati z novelo zakona o zemljiški knjigi sprejeta tudi novela zakona o sodnih taksah, v delu, ki ureja sodne takse za zemljiškoknjižne postopke.

V skladu s taksno tarifo se za izpisek iz zemljiške ali druge javne knjige, ki jo vodi sodišče, če se ta izda na zahtevo stranke, za vsak list plača taksa v višini 3,28 evra, ne glede na to, koliko strani ta obsega. Pri tem pa je treba poudariti, da beseda list v zakonu o sodnih taksah nima enakega pomena kot stran. Novela ZZK-1 je dokončno odpravila zemljiškoknjižne vložke in posledično tudi evidenčne liste, zato se sodna taksa v višini 3,28 evra zaračuna za posamezen overjeni izpis, ki ga izda sodišče v skladu z drugim odstavkom 198. člena zakona o zemljiški knjigi ne glede na to, koliko strani ta obsega.

Ministrstvo za pravosodje je junija dodatno spremenilo pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik zdaj omogoča skupne vloge in izpise za vse nepremičnine enega lastnika. Taksa za sestavljeni izpis iz zemljiške knjige (izpisek, na katerem so vse nepremičnine enega lastnika) se ne razlikuje glede na to, ali je oseba izključni lastnik ali solastnik več nepremičnin, za katere hoče izpis. Tako tudi v primeru, ko je oseba imetnik solastninske pravice na več (na primer 100) nepremičninah, lahko pridobi enoten sestavljen izpis iz zemljiške knjige pri vsakem zemljiškoknjižnem sodišču za 3,28 evra.«

Vir: Delo, Gospodarstvo, Milka Bizovičar

Nadstandardne nepremičnine

No comments: