AC ESTATES Ltd.

Friday, 30 July 2010

Croatia, Istria Marina Investment

REAL ESTATE CROATIA
The Marina was initially granted the 30 year concession period (back in 1999) with the possibility of
extending the contract for the new 30 years concession period. The Marina began its work in 2005.
Total coverage of the marina is 24 Ha (land and sea area) and includes:
365 sea berths, the depth of 4m for vessels from 10 to 40 m
50 dry berths for ships length of 10 to 25 m
Service Center
Petrol pump
Parking area accommodating 300 cars
A modern up-market hotel, furnished in nautical style with 38 en suite rooms at 40 sqm
4 apartments of 100 sqm each
The 224 covers fully licensed restaurant (98 internal and 126 external covers)
The conference hall with 100 covers
Lounge bar and Wellnes Centre.

* PRICE UPON REQUEST Subject to the letter of Intent

For more information and with serious interest, contact: info@acestates.eu

AC ESTATES, Aljaž Čerček

M +386 31 605 685

REAL ESTATE CROATIA

Novogradnje v Sloveniji spet navzgor

NEPREMIČNINE SLOVENIJA

Cene novozgrajenih stanovanj so se v drugem četrtletju spet dvignile in so približno na ravni izpred leta dni.

V drugem letošnjem četrtletju so se cene novozgrajenih stanovanj v Sloveniji v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zvišale za 1,6 odstotka, za ugotovili državni statistiki Sursa . To je drugo zaporedno četrtletno zvišanje cen po obdobju padanja. V prvem četrtletju so cene sicer zrasel prav tako za 1,6 odstotka v primerjavi s predhodnim.

»S tem porastom so se cene vrnile približno na raven izpred enega leta. V primerjavi z drugim četrtletjem 2008, ko so cene novogradenj dosegle svoj višek, pa so cene novogradenj v drugem četrtletju 2010 še vedno za približno 15 odstotkov nižje,« poudarjajo na Sursu, ki podatke pridobiva z anketo med gradbinci in investitorji.

Prodaja še vedno šepa

Število sklenjeni poslov z novimi stanovanji je še vedno nizko. V drugem četrtletju letos je bilo prodanih 272 novogradenj, medtem ko je bilo v enakem obdobju leta 2007 prodanih 472 stanovanj.

Največ stanovanj (98) je bilo prodanih v Osrednjeslovenski statistični regiji, od tega 44 v Ljubljani. V Podravski regiji je bilo prodanih 55 stanovanj, v Gorenjski 36, preostala pa v ostalih devetih statističnih regijah.

Vir: Finance, Nepremičnine, Jaka Elikan

NEPREMIČNINE SLOVENIJA

Za štiri hektare 6,8 milijona evrov

NEPREMICNINE SLOVENIJA - LJUBLJANA

Po približno treh letih prizadevanja je Mestni občini Ljubljana na včerajšnjem javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin le uspelo prodati 41.116 kvadratnih metrov velik zemljiški kompleks v Šiški. Na odpiranju ponudb je izhodiščna cena edinega ponudnika postala tudi končna.

Po približno treh letih prizadevanja je Mestni občini Ljubljana na včerajšnjem javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin le uspelo prodati 41.116 kvadratnih metrov velik zemljiški kompleks v Šiški, in sicer na širšem ljubljanskem industrijskem območju Litostroja. V predvidenem roku, ki se je iztekel v ponedeljek, je obvezno desetodstotno varščino vplačalo le podjetje Butan Plin, d. d., ki ima to zemljišče in objekte na njem v posesti že vrsto let. Ker ponudbe ni poslal nihče drug, je izhodiščna cena, to je 6.825.256 evrov, postala tudi končna.


Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je osebno udeležil odpiranja ponudb, ni mogel skriti zadovoljstva, ker mu je končno uspelo prepričati vodstvo tega energetskega podjetja, da je v njegovem interesu, da dobi dobre štiri hektare zemljišč tudi v last. Pogodbo naj bi podpisali najpozneje v 15 dneh, pri čemer pa bo moral kupec plačati še 20-odstotni davek, kar pomeni, da ga bo nakup skupaj stal dobrih osem milijonov evrov.


Pri poslu, ki bi za Jankovićev proračun na prihodkovni ravni pomenil občuten dvig realizacije načrtovane prodaje mestnih nepremičnin (doslej mu je uspelo prodati le več manjših zemljišč, večjih kompleksov pa ne), je treba omeniti, da za to nepremičnino poteka lastninska tožba. Prodajna pogodba bo zato sklenjena pod odložnim pogojem, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve kot tožeča stranka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vloži odpoved tožbenemu zahtevku v pravdni zadevi opr. št. II P 1241/2009 in hkrati sodišču predlaga izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve ter izbris zaznambe spora, zaznamovana v korist tožeče stranke pri 17 spornih parcelah v Spodnji Šiški. Kupec pa mora podati izrecno izjavo, da prevzema vse tveganje nakupa in se odreče uveljavljanju morebitne škode.


Do junija je bila realizacija načrtovane prodaje stavbnih zemljišč za letos izjemno nizka, saj je MOL z njo zaslužila le 2,4 milijona evrov. Ker so na letni ravni iz tega naslova predvideli 35,7 milijona prihodkov, pomeni 6,8 milijona evrov od prodaje zemljišč Butan Plinu povišanje realizacije na več kot četrtino celoletne.

Vir: Delo, Janez Petkovšek

NEPREMICNINE SLOVENIJA - LJUBLJANA

Monday, 5 July 2010

Kaj bo obdavčeno z 8,5- in kaj z 20-odstotnim DDV

Objavljamo odgovor ministrstva za finance o tem, kako bodo izračunali površino stanovanj.

Ministrstvo za finance nam je sporočilo, kako bodo določili površino novozgrajenih stanovanj. Gre za zelo pomembno informacijo, saj bo vplivala na to, ali bo novogradnja obdavčena z 8,5- ali 20-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost. Za uporabno površino bodo šteli le bivalne prostore, ne pa tudi tehničnih in skupnih prostorov.

Slovenija po koncu prehodnega obdobja, ki preneha veljati 31. decembra 2010, skladno z Direktivo sveta Evrope iz leta 2006 ne bo več mogla uporabljati nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) za stanovanjske novogradnje, ki niso del socialne politike. Zato bodo ti stanovanjski objekti po 1. januarju 2011 obdavčeni s splošno, 20-odstotno stopnjo DDV. Nižja, 8,5-odstotna stopnja DDV pa se bo skladno z direktivo o DDV še vedno uporabljala za dobave stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so del socialne politike.

Stanovanje je del socialne politike, če v večstanovanjski hiši ne presega 120 kvadratnih metrov. Pri individualnih hišah je mejna uporabna površina postavljena pri 250 kvadratnih metrih. Uporabna površina stanovanja je seštevek površine bivalnih prostorov. Te kriterije predpisuje Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Kleti, terase in drugi tehnični prostori ne štejejo

Vprašanje, ki se postavlja v javnosti, je, kako se bo izračunala omenjena površina bivalnih prostorov. Tega v minulih tednih niso vedeli niti investitorji v novogradnje, pa čeprav so se po njihovih zagotovilih obrnili na Davčni urad Republike Slovenije. Zato smo na ministrstvo za finance poslali vprašanje, kako bodo to površino določili. Odgovorili so nam naslednje: "Uporabna površina stanovanja v stavbi z več stanovanji se določi tako, da se seštejejo površine vseh zaprtih prostorov za bivanje v eni ali več etažah. Prostori za bivanje so kuhinja, kopalnica, stranišče, dnevna soba, predsoba, spalnica, kabinet, notranji hodniki in podobni prostori."

Ministrstvo za finance smo vprašali, ali bodo v to kvadraturo kakorkoli všteti tudi tehnični in skupni prostori. Odgovorili so, da se te površine ne bodo štele. Gre za klet, shrambo za živila, sušilnico, pralnico, garažo, drvarnico, kurilnico, stopnišča znotraj stanovanja, delavnico, garderobo in podobne prostore. Med tehnične prostore se štejejo tudi terase (odprte in zaprte), odprti in zaprti balkoni ter lože. Podobna je tudi opredelitev uporabne površine za stanovanjske hiše.

"Navedena opredelitev stanovanjskih stavb, vključno z določitvijo uporabne površine, ki se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja za socialno stanovanje za namene DDV, temelji na enotni klasifikaciji vrst objektov, uvedeni na podlagi Zakona o graditvi objektov," so v odgovoru še zapisali na ministrstvu za finance.

NADSTATNDARDNE NEPREMIČNINE V SLOVENIJI išči tukaj : AC ESTATES

Vir: Finance

Ponudba mora sediti povpraševanju: v Indiji je priljubljeno razkošje!

V zadnjih sedmih mesecih se je gospodarstvo v Indiji zelo ojačalo, zato nepremičninski posredniki poročajo, da premožni poslovneži ponovno kažejo veliko zanimanja za nakup razkošnih nepremičnin, vrednih več kot milijon dolarjev. Za ta denar dobijo velika razkošna stanovanja, velika med 500 in 1000 m2, s številnimi sobami, zasebnim bazenom, telovadnico in progo za tek.

Zdajšnje zanimanje za razkošne nepremičnine je pravi preobrat v primerjavi z letom 2009, ko je bil ta sektor skoraj popolnoma zapuščen. Gradbeni razvijalci so morali v nekaterih primerih cene razkošnih nepremičnin znižati tudi za 30 do 40 %, da so jih sploh lahko prodali, zato so v veliki meri gradnjo razkošnih objektov opustili. Odkar pa se je povpraševanje po razkošnih nepremičninah povečalo, gradbeni razvijalci pripravljajo ponudbo. Trenutno se gradi vsaj ducat razkošnih kompleksov, največ v mestih Mumbaj, New Delhi in Bangalore, gradbeni razvijalci pa med seboj tekmujejo kdo bo ponudil večje razkošje, uporabil kakovostnejše materiale in ponudil višjo tehnološko opremljenost. Strehe zgradb gradbeni razvijalci pogosto spreminjajo v zuanje prostore za druženje, z drevesi in sprehajališči, oglašujejo pa jih kot »idealne za trimčkanje«. Po novem so gradbeni razvijalci v teh razkošnih kompleksih pričeli ponujati tudi popolnoma oskrbovana stanovanja, tako da se na željo lastnikov hišna popravila praktično opravljajo 24 ur na dan.

V Mumbaju je zaradi omejenosti prostora trenutno najbolj priljubljena gradnja razkošnih stanovanj v nebotičnikih, v New Delhiju pa je gradnja nebotičnikov zakonsko omejena, zato se razkošni kompleksi gradijo predvsem v predmestju Gurgaon.

Številni strokovnjaki so že izrazili skrb zaradi skokovitega zvišanja cen- cene razkošnih nepremičnin so namreč že skoraj dosegle raven pred gospodarsko krizo.

RAZKOŠNE NEPREMIČNINE V SLOVENIJI ... www.acestates.eu

Vir: www.homesgofast.com

Thursday, 1 July 2010

Buying property in Spain

Buying property in Spain

Since Spain is a part of the EU it makes it easier for you as a foreign buyer to invest in real estate in the country. There are certain points and procedures that will take place when you buy a property in Spain. These are summarized below.

• In order to make sure that the property is genuine and belongs to the seller, the document “Nota simple informativa” provided by the Property Registry (Registro de la Propiedad) will be your “evidence”. The document further states if the property is free of debt and gives a detailed description of the property, in order for you as a buyer to be sure of what has been told to you by the seller corresponds with the information in the document.

• Until the public deed of the purchase of the property is ready, a pre-agreement contract is made between the buyer and seller. This agreement simply states that the seller is selling the property to the buyer, and the buyer states that he/she is buying the property to a price and conditions agreed upon. When this pre-agreement is set the buyer gives a certain percentage of the price to the seller. Mostly in Spain this kind of agreement is that if the buyer backs out of the contract, he/she loses the deposit and if the seller backs out the buyer is paid the double. Although this is the typical kind of agreement in Spain the buyer and seller can use a different type of agreement.


If you intend to get a mortgage from a bank in Spain, the following documents has to be provided:

- DNI/NIE (identification document)
- Contract of employment
- Previous paychecks, last 3 is normally sufficient
- Latest income tax return
- The pre-agreement
- Proof of payment of the property tax (IBI)
- Documentation pertaining to any other possible loans/mortgages
- Property titles (Spain and overseas)
- Certificate of previous employments (from work authorities)
- Documentation of other assets (bank/mutual fund statements)
- Prenuptial agreement (if present)
- Non-residents of Spain have to provide a document of non-residency which you can get at the bank
- If you are self employed: Local tax on economic activities
- If not self employed: payment proof of VAT for last year and trimester

By getting a mortgage in Spain you have to get an appraiser (tasador in Spanish), this is a requirement from the bank so they will be ensured that the loan given to you is safe. You are responsible of paying the appraiser which is usually an amount of between 300-500 Euros.

• The transfer of the property must be done by a notary. The notary reads the deed of purchase and when both the seller and buyer have agreed on the contents of the deed it is given to the buyer. When signed by both parties and by the notary, the deed will be presented for payment of taxes. Following documents must be provided to the notary:
- Proof of identy (or power of attorney) from both seller and buyer
- Title of property from seller
- The buyer´s payment

• If the seller of the property is an individual, the buyer pays 6% (7% in some regions of Spain) of the price. Other taxes may apply, for more specific information get in contact with a specialist in the field.

Note that this is only a short summary of the conditions that apply when buying a property in Spain. We recommend you get in touch with an English speaking Real estate agent specializing in foreign buyers who can guide you through potential pitfalls.