AC ESTATES Ltd.

Monday, 5 July 2010

Kaj bo obdavčeno z 8,5- in kaj z 20-odstotnim DDV

Objavljamo odgovor ministrstva za finance o tem, kako bodo izračunali površino stanovanj.

Ministrstvo za finance nam je sporočilo, kako bodo določili površino novozgrajenih stanovanj. Gre za zelo pomembno informacijo, saj bo vplivala na to, ali bo novogradnja obdavčena z 8,5- ali 20-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost. Za uporabno površino bodo šteli le bivalne prostore, ne pa tudi tehničnih in skupnih prostorov.

Slovenija po koncu prehodnega obdobja, ki preneha veljati 31. decembra 2010, skladno z Direktivo sveta Evrope iz leta 2006 ne bo več mogla uporabljati nižje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) za stanovanjske novogradnje, ki niso del socialne politike. Zato bodo ti stanovanjski objekti po 1. januarju 2011 obdavčeni s splošno, 20-odstotno stopnjo DDV. Nižja, 8,5-odstotna stopnja DDV pa se bo skladno z direktivo o DDV še vedno uporabljala za dobave stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so del socialne politike.

Stanovanje je del socialne politike, če v večstanovanjski hiši ne presega 120 kvadratnih metrov. Pri individualnih hišah je mejna uporabna površina postavljena pri 250 kvadratnih metrih. Uporabna površina stanovanja je seštevek površine bivalnih prostorov. Te kriterije predpisuje Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Kleti, terase in drugi tehnični prostori ne štejejo

Vprašanje, ki se postavlja v javnosti, je, kako se bo izračunala omenjena površina bivalnih prostorov. Tega v minulih tednih niso vedeli niti investitorji v novogradnje, pa čeprav so se po njihovih zagotovilih obrnili na Davčni urad Republike Slovenije. Zato smo na ministrstvo za finance poslali vprašanje, kako bodo to površino določili. Odgovorili so nam naslednje: "Uporabna površina stanovanja v stavbi z več stanovanji se določi tako, da se seštejejo površine vseh zaprtih prostorov za bivanje v eni ali več etažah. Prostori za bivanje so kuhinja, kopalnica, stranišče, dnevna soba, predsoba, spalnica, kabinet, notranji hodniki in podobni prostori."

Ministrstvo za finance smo vprašali, ali bodo v to kvadraturo kakorkoli všteti tudi tehnični in skupni prostori. Odgovorili so, da se te površine ne bodo štele. Gre za klet, shrambo za živila, sušilnico, pralnico, garažo, drvarnico, kurilnico, stopnišča znotraj stanovanja, delavnico, garderobo in podobne prostore. Med tehnične prostore se štejejo tudi terase (odprte in zaprte), odprti in zaprti balkoni ter lože. Podobna je tudi opredelitev uporabne površine za stanovanjske hiše.

"Navedena opredelitev stanovanjskih stavb, vključno z določitvijo uporabne površine, ki se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja za socialno stanovanje za namene DDV, temelji na enotni klasifikaciji vrst objektov, uvedeni na podlagi Zakona o graditvi objektov," so v odgovoru še zapisali na ministrstvu za finance.

NADSTATNDARDNE NEPREMIČNINE V SLOVENIJI išči tukaj : AC ESTATES

Vir: Finance

No comments: