AC ESTATES Ltd.

Friday, 30 July 2010

Za štiri hektare 6,8 milijona evrov

NEPREMICNINE SLOVENIJA - LJUBLJANA

Po približno treh letih prizadevanja je Mestni občini Ljubljana na včerajšnjem javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin le uspelo prodati 41.116 kvadratnih metrov velik zemljiški kompleks v Šiški. Na odpiranju ponudb je izhodiščna cena edinega ponudnika postala tudi končna.

Po približno treh letih prizadevanja je Mestni občini Ljubljana na včerajšnjem javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin le uspelo prodati 41.116 kvadratnih metrov velik zemljiški kompleks v Šiški, in sicer na širšem ljubljanskem industrijskem območju Litostroja. V predvidenem roku, ki se je iztekel v ponedeljek, je obvezno desetodstotno varščino vplačalo le podjetje Butan Plin, d. d., ki ima to zemljišče in objekte na njem v posesti že vrsto let. Ker ponudbe ni poslal nihče drug, je izhodiščna cena, to je 6.825.256 evrov, postala tudi končna.


Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je osebno udeležil odpiranja ponudb, ni mogel skriti zadovoljstva, ker mu je končno uspelo prepričati vodstvo tega energetskega podjetja, da je v njegovem interesu, da dobi dobre štiri hektare zemljišč tudi v last. Pogodbo naj bi podpisali najpozneje v 15 dneh, pri čemer pa bo moral kupec plačati še 20-odstotni davek, kar pomeni, da ga bo nakup skupaj stal dobrih osem milijonov evrov.


Pri poslu, ki bi za Jankovićev proračun na prihodkovni ravni pomenil občuten dvig realizacije načrtovane prodaje mestnih nepremičnin (doslej mu je uspelo prodati le več manjših zemljišč, večjih kompleksov pa ne), je treba omeniti, da za to nepremičnino poteka lastninska tožba. Prodajna pogodba bo zato sklenjena pod odložnim pogojem, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve kot tožeča stranka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vloži odpoved tožbenemu zahtevku v pravdni zadevi opr. št. II P 1241/2009 in hkrati sodišču predlaga izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve ter izbris zaznambe spora, zaznamovana v korist tožeče stranke pri 17 spornih parcelah v Spodnji Šiški. Kupec pa mora podati izrecno izjavo, da prevzema vse tveganje nakupa in se odreče uveljavljanju morebitne škode.


Do junija je bila realizacija načrtovane prodaje stavbnih zemljišč za letos izjemno nizka, saj je MOL z njo zaslužila le 2,4 milijona evrov. Ker so na letni ravni iz tega naslova predvideli 35,7 milijona prihodkov, pomeni 6,8 milijona evrov od prodaje zemljišč Butan Plinu povišanje realizacije na več kot četrtino celoletne.

Vir: Delo, Janez Petkovšek

NEPREMICNINE SLOVENIJA - LJUBLJANA

No comments: