AC ESTATES Ltd.

Monday, 28 February 2011

Dobro je vedeti Oglaševanje nepremičninskih družb - NEPREMIČNINE

Kar nekaj vprašanj smo dobili glede oglasov za nepremičnine. Bralce zanima, ali morajo nepremičninski posredniki navesti natančne podatke o nepremičninah, ali mora biti v oglasu cena, ali je oglaševanje na internetu drugačno kot v tiskanih medijih. Bralca, ki prodaja nepremičnino, pa je zanimalo, ali je res, da agencija ne sme oglaševati z letaki v poštne nabiralnike.

Naj najprej odgovorimo na zadnje vprašanje. Ne. Nepremičninska agencija oglasov s svojo ponudbo ne sme razdeljevati v nabiralnike. To namreč določa 16. člen zakona o nepremičninskem posredovanju.

Drugače pa smo v tej rubriki pred časom o tej temi že pisali. Vendar je glede oglaševanja nepremičnin očitno še vedno veliko nejasnosti. To področje, kot rečeno, ureja 16. člen zakona o nepremičninskem posredovanju. Nepremičninskim družbam (posrednikom in investitorjem) nalaga nekatere obveznosti, nekatere sporne prakse iz časa pred sprejetjem zakona pa prepoveduje. Tako mora nepremičninska družba pri oglaševanju nepremičnine, ki je predmet posredovanja, zagotoviti objavo:

  • cene, lokacije,
  • leta izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove,
  • velikosti nepremičnine,
  • firme in sedeža nepremičninske družbe.

To mora zagotoviti v vseh oglasih ne glede na to, ali so objavljeni v medijih oziroma pri drugih javnih objavah v sredstvih javnega obveščanja oziroma na spletnih straneh, v prostorih nepremičninske družbe ali na drugih mestih, kjer je dovoljeno oglaševanje.

Če nepremičninska družba oglašuje prodajo večstanovanjske stavbe, stanovanjsko-poslovne stavbe ali nestanovanjske stavbe z več posameznimi deli, mora zagotoviti objavo:

  • najvišje in najnižje cene kvadratnega metra površine stavbe ali njenega posameznega dela,
  • lokacije,
  • leta izgradnje oziroma zadnje prenove,
  • firme in sedeža nepremičninske družbe.

Če nepremičninska družba navedene stavbe oglašuje na plakatih, podatka o ceni ni dolžna navesti. Če nepremičninska družba oglašuje lastno nepremičnino, mora to v oglasu posebej navesti.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

No comments: