AC ESTATES Ltd.

Monday, 28 February 2011

V Sloveniji 69 odstotkov ljudi živi v samostojnih hišah - NEPREMIČNINE

Med državami članicami EU ima Slovenija največji delež prebivalcev, ki živijo v samostojnih hišah - 69 odstotkov, v raziskavi ugotavlja Eurostat. Na ravni Unije sicer 42 odstotkov ljudi živi v stanovanjih, 34 odstotkov v samostojnih hišah, 23 odstotkov pa v vrstnih hišah.

Vrste bivališč, v katerih ljudje živijo, se med državami članicami močno razlikujejo. V dvanajstih državah je najpogostejša vrsta bivališča samostojna hiša, v desetih stanovanje, v petih pa vrstna hiša.

Največji delež prebivalcev, ki živijo v samostojnih hišah, ima Slovenija - 69 odstotkov. Več kot polovica prebivalstva živi v hišah še na Madžarskem (68 odstotkov), v Romuniji (61 odstotkov), na Danskem (58 odstotkov) in Švedskem (51 odstotkov). Več kot polovica ljudi živi v stanovanjih v Latviji (66 odstotkov), Estoniji in Španiji (65 odstotkov), Litvi (58 odstotkov), Grčiji (56 odstotkov) ter na Češkem, v Nemčiji in Italiji (53 odstotkov). Največ ljudi živi v vrstnih hišah na Nizozemskem in v Veliki Britaniji (61 odstotkov) ter na Irskem (58 odstotkov).

Raziskava je pokazala tudi, da vsak šesti Evropejec živi v prenatrpanem stanovanju. Najmanjši delež takšnih je na Cipru (odstotek), Nizozemskem (2 odstotka), v Španiji (3 odstotki) ter na Irskem, v Belgiji in na Malti (4 odstotki), največ pa v Latviji (58 odstotkov), Romuniji in na Madžarskem (55 odstotkov), na Poljskem in v Litvi (49 odstotkov) ter Bolgariji (47 odstotkov).

Eurostat še ugotavlja, da 16 odstotkov Evropejcev živi v bivališču, v katerem pušča streha, 7 odstotkov jih meni, da je njihovo stanovanje pretemno, 4 odstotki živijo v stanovanju brez stranišča, 3 pa brez kopalnice.

Vir: Dnevnik, STA

Nepremičnine in investicije v Sloveniji na prodaj !

No comments: