AC ESTATES Ltd.

Monday, 18 June 2012

Skladu ponudili tisoč stanovanj -NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE MARIBOR

86 vlog za 1033 stanovanj in 1345 parkirnih prostorov v skupni ponudbeni vrednosti 143,3 milijona evrov je do včeraj prejel republiški stanovanjski sklad, ko je opravil prvo nejavno odpiranje in evidentiranje prispelih ponudb za odkup nezasedenih stanovanj. "Prispele ponudbe pokrivajo področje celotne države, 80 odstotkov pa jih je bilo oddanih s strani pravnih oseb," so sporočili s sklada.

Za katera podjetja gre, niso povedali, so nam pa v KBM Invest potrdili, da so se odzvali tudi oni in skladu ponudili nekaj svojih stanovanj. Več v tej fazi niso želeli povedati, naj pa spomnimo, da je ta hčerinska družba banke Nova KBM pred kratkim iz stečajne mase gradbenega podjetja Konstruktor Invest (katerega upnica je banka) odkupila paket 96 stanovanj, 354 garažnih prostorov ter nedokončano stolpnico z 81 stanovanji in 136 garažami.

Ali bo KBM Invest kupovala in skladu skušala prodati tudi stanovanja iz stečajnih mas drugih gradbincev, katerih upnica je Nova KBM, nam v hčerinski družbi banke niso ne potrdili ne zanikali. Eno takšnih podjetij je MTB, njegova stečajna upraviteljica Milena Sisinger pa je dejala, da so ji v banki "obljubili, da bodo naredili vse, da bodo preostanek stanovanj iz stečajne mase podjetja - teh je devet - kupili". Kot je namreč opozorilo več stečajnih upraviteljev, ti nepremičnin iz stečajnih mas ne morejo ponuditi stanovanjskemu skladu, ker jim zakonodaja tega ne dopušča. Ta zahteva, da stečajni upravitelji nepremičnine podjetij v stečaju prodajajo na javni dražbi ali prek zbiranja zavezujočih ponudb, ne morejo pa se javljati na pozive in razpise drugih.

Čeprav so nekateri pričakovali, da prav zaradi tega sklad ne bo prejel veliko ponudb, je bilo teh že ob prvem odpiranju več, kot si jih sklad lahko privošči. Za odkup stanovanj namerava namreč porabiti okoli 40 milijonov evrov, ponudbena vrednost stanovanj pa je več kot trikrat višja. Ob tem so na skladu dobili informacije, da so nekateri lastniki stanovanj zaradi poziva sklada, ki bo odkupoval le prazna stanovanja, začeli pritiskati na svoje najemnike, naj se predčasno izselijo.

V javnem pozivu podrobnejši kriteriji, po katerih bo sklad izbiral med stanovanji, niso navedeni. "Iz javnega poziva niso razvidne niti cena stanovanj niti količina niti lokacija," je opozoril podpredsednik nepremičninskega združenja FIABCI Anton Kožar. Tudi na stanovanjskem skladu podrobnejših kriterijev za izbiro doslej še niso predstavili, zatrdili so le, da po prenapihnjenih cenah na trgu ne bodo kupovali.

A nepremičninski strokovnjaki so za Dnevnik že opozorili, da se lastnikom, ki se jim s prodajo ne mudi, pod tržno oziroma pričakovano ceno verjetno ne bo zdelo vredno prodajati. V KBM Investu so recimo že napovedali, da nepremičnin morebitnim kupcem pod ceno, ki so jo za nepremičnine odšteli, ne bodo prodali. Pri tem so za cel paket nepremičnin plačali približno 11 milijonov evrov, za kvadratni meter zgrajenih stanovanj pa v povprečju nekaj več kot 1000 evrov.

Sklad se bo sicer na popolne ponudbe odzval v roku 30 dni, ostale lastnike stanovanj pa bo v 15 dneh pozval k dopolnitvi ponudbe. Kot je razbrati iz pisanja sklada, se bo z lastniki stanovanj, ki bodo za sklad zanimiva, o ceni odkupa skušal še pogajati, ostale pa bo zavrnil. Naslednje odpiranje ponudb bo predvidoma potekalo 20. julija letos.

Vir: Dnevnik, Marjeta Kralj

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: