AC ESTATES Ltd.

Thursday, 1 April 2010

Premalo obale, da bi jo preobremenjevali s pozidavami

Mestna občina Koper (MOK) bo na dražbi 10. aprila med drugim prodala skupino zazidljivih zemljišč na Debelem rtiču, ki merijo skupno 26.828 kvadratnih metrov. Izklicna cena za vsa zemljišča bo 4,034.019 evrov, k čemur bo treba prišteti še 20-odstotni davek na dodano vrednost in dvoodstotni davek na promet nepremičnin.
Beautiful Villa with sea views in Portorož (Primorje - Slovenia). - 2.1 m€

Iz službe za odnose z javnostmi na MOK so potrdili, da občina petnajst zemljišč prodaja v paketu, poudarili pa so, da ne ležijo na zavarovanem območju. To je potrdil Robert Turk, vodja območne enote Piran Zavoda za varstvo narave, ki je pojasnil, da so zemljišča blizu zapuščenega kamnoloma pred mejnim prehodom.

Tako tamkajšnji občani kot tudi strokovnjaki so skeptični glede prodaje zemljišč na Debelem rtiču, saj se že dalj časa trudijo, da bi zavarovali večji del rtiča. Občani še opozarjajo, da bi prodaja omenjenih zemljišč zasebnikom omogočila pozidavo, ki bi škodila bližnjemu zavarovanemu območju. S tem se strinja tudi Turk, ki pravi, da bi morebitna pozidava povzročila obremenjevanje neposrednega obrežnega pasu, kot se je zgodilo na Ankaranskem polotoku.

Direktor območne enote je še opozoril, da je treba pri prodaji in dovoljenjih gradenj v bližini morja upoštevati zakonodajo in deklaracije, ki določajo, kaj je primerno in kaj ne, dodal pa je, da malo zdravega razuma ne bi škodilo. Janez Pezelj, generalni sekretar Rdečega Križa Slovenije, ki ima na Debelem rtiču že vrsto let mladinsko zdravilišče in letovišče in aktivno sodeluje pri vzdrževanju zavarovanega dela rtiča, je poudaril, da se na RKS zavzemajo za neokrnjeno naravo, "ker imamo premalo obale, da bi je smeli preobremenjevati z raznimi gradnjami".

Turk je še povedal, da so pred nekaj leti na območni enoti prejeli prošnjo za predhodno mnenje o ideji, da bi se na teh parcelah uredila tako imenovana mediteranska vasica, kar pomeni, da bi gradili stanovanja, apartmaje, hotele in bazene. Na MOK smo povprašali, ali vedo kaj več o tej ideji, a so povedali, da glede tega projekta niso vodili nobenega postopka.

Vir: Dnevnik, Vanja Brkić

No comments: