AC ESTATES Ltd.

Saturday, 29 May 2010

Indeks cen stanovanj in družinskih hiš, Slovenija, 1. četrtletje 2010

Nepremičnine

Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji so bile v 1. četrtletju 2010 povprečno za 3,1 % višje kot v 4. četrtletju 2009. V Ljubljani so se znižale za 0,5 %, zunaj Ljubljane pa so se zvišale za 5,5 %.

Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji znova višje

Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji so se v prvem četrtletju 2010 glede na predhodno četrtletje – podobno kot v zadnjem četrtletju 2009 – v povprečju znova dvignile, in sicer za 3,1 %. Zdaj so le še za približno 9 odstotnih točk nižje kot v tretjem četrtletju 2008, ko so dosegle najvišjo raven doslej.

Cene rabljenih stanovanj po območjih so se tudi v prvem četrtletju leta 2010 gibale skoraj enako kot v četrtem četrtletju leta 2009: v Ljubljani so se znižale za 0,5 %, zunaj Ljubljane pa so se zvišale za 5,5 %.V Ljubljani so cene rabljenih stanovanj v zadnjih treh četrtletjih obmirovale, saj je bil tu presežek ponudbe novozgrajenih stanovanj večji kot zunaj Ljubljane. Tam so se cene rabljenih stanovanj zvišale že drugo četrtletje zapored in tako se je precejšnja razlika med povprečnimi cenami stanovanj v prestolnici in tistimi zunaj nje zmanjšala.

Število opravljenih transakcij s stanovanji v Ljubljani in tudi zunaj Ljubljane je primerljivo z običajnim številom transakcij iz predkriznega obdobja in v tem oziru se je trg rabljenih stanovanj v zadnjih dveh četrtletjih skoraj normaliziral.

V prvem četrtletju 2010 je bilo registriranih 343 transakcij z družinskimi hišami, ki bi jih lahko upoštevali v izračunu indeksa cen. Obseg trgovanja je bil torej še vedno le nekoliko nižji od običajnega pred kriznim letom 2009. Kljub temu indeksa cen družinskih hiš tokrat še ne objavljamo, pripravljamo pa za objavo revidirane indekse cen hiš za daljše obdobje

Poiščite svojo nadstandardno nepremičnino tukaj: www.acestates.si

Vir: Statistični urad RS

No comments: