AC ESTATES Ltd.

Wednesday, 5 May 2010

Za parcele na Rudniku in v Šiški se ni zanimal nihče

Za zemljišča ob Verovškovi se ni potegoval niti Butan plin, ki jih zaseda, kupca za deset parcel na Rudniku pa bodo menda dobili kmalu – z neposrednimi pogajanji.

Javni zbiranji ponudb za prodajo 41.116 kvadratnih metrov zazidanega stavbnega zemljišča (ob Verovškovi) v katastrskih občinah Šiška in Dravlje ter 18.451 kvadratnih metrov nezazidanega stavbnega zemljišča v Poslovni coni Rudnik, s katerima je nameravala Mestna občina Ljubljana zaslužiti najmanj 14,2 milijona evrov, na včerajšnjem odpiranju nista prinesli želenega rezultata. V predvidenem roku namreč niso dobili nobene ponudbe.

Čudi predvsem dejstvo, da se za več deset parcel v Šiški ni zanimalo niti podjetje Butan plin, ki jih ima v posesti, ne pa (še) v lasti. Na njih ima svoje poslovne in druge stavbe, poti, parkirišča in dvorišča. Morda je bil razlog v tem, da bi moralo za nepremičnine plačati vsaj izhodiščno ceno, nekaj manjšo kot 6,83 milijona evrov, in davek na promet nepremičnin.

Prav tako ni bilo interesenta za nakup desetih parcel na Rudniku (skupaj z zemljiščema, ki sta v lasti CPL in Skupine Viator & Vektor, tvorijo večji, še nepozidan kompleks), ki bi bil zanje pripravljen plačati vsaj izhodiščno ceno 7,38 milijona evrov in 20-odstotni davek. Pri tem je treba povedati, da gre za zemljišča, ki bi jih lahko po veljavnem odloku za območje urejanja VP 1/2 Rudnik kupec uporabil za proizvodnjo, skladišča in terminale.

Medtem ko je pri prvem poslu šlo za zemljišče »s pravno napako«, gre pri drugem za območje, ki je večinoma obremenjeno z zemeljskimi izkopi, prepeljanih z gradbišča športnega in trgovskega centra v Stožicah. Teh je približno 50.000 kubičnih metrov, ki so jih tja navozili s soglasjem ljubljanskega župana Zorana Jankovića (pozneje so pridobili tudi okoljevarstveno dovoljenje) in njegovim pojasnilom, da je to početje »smotrno in ekonomično za bodoče lastnike, saj bi ti morali gradnjo odložiti za najmanj eno leto, če prej ne bi bil zgrajen predobremenilni nasip. S takim dovoljenjem pa jim je občina obdobje utrjevanja terena skrajšala.«

Župan Zoran Janković je na svoji včerajšnji tiskovni konferenci dejal, da MOL namerava zemljišča s statusom barjanskega travnika in parcelnimi številkami 245/271, 329, 330, 331, 332, 333, 334 in 246/35, 47 in 49, ki ležijo ob južni avtocestni obvoznici oziroma med izvozom za trgovsko cono Rudnik in lokalnimi cestnimi povezavami znotraj območja, kjer je bila prvotno predvidena ureditev veletržnice, zdaj prodati z neposrednimi pogajanji. Potrdil je, da ima interesenta za nakup, ni pa hotel povedati, za koga gre, še manj pa razložiti, zakaj je zemljišča, ki jih na lanski decembrski javni dražbi ni mogel prodati za 6,5 milijona evrov (ali 352 evrov za kvadratni meter), zdaj prodajal za 7,38 milijona evrov.

Na vprašanje, zakaj na Rudniku prodaja svojo zemljo (v neposredni soseščini je veletrgovcem pred časom za 35,46 milijona evrov neuspešno prodajal tudi večji paket parcel s skupno površino 59.000 kvadratnih metrov in »obogatenih« s 150.000 kubičnimi metri zemeljskih izkopov iz Stožic«), po drugi strani pa se zanima za terminal Skupine Viator & Vektor, je župan odgovoril, da zato, ker bi vanj lahko takoj preselil avtobusno remizo LPP s Celovške ceste. Oba mestna kompleksa na Rudniku pa sta ne le neurejena, temveč tudi precej manjša od Vektorjevega.

Vir: Delo, Janez Petkovšek

No comments: