AC ESTATES Ltd.

Monday, 24 May 2010

Promet s stanovanji za tri četrtine večji

V prvem četrtletju letos se je promet s stanovanji v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 77 odstotkov, je ena glavnih ugotovitev Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs), ki so jo zapisali v poročilu o nepremičninskem trgu v Sloveniji za prvo letošnje četrtletje.

Takoj pa je treba dodati, da je bil promet v prvem četrtletju lani najmanjši, kar ga je kdaj zabeležil Gurs. Zato ne preseneča drug podatek, po katerem je bilo prometa s stanovanji kljub veliki rasti še vedno za 39 odstotkov manj kot v rekordnem tretjem četrtletju 2007, promet s hišami pa je bil v primerjavi s tem obdobjem manjši za 52 odstotkov.

Več prometa tudi z zemljišči in poslovnimi prostori

V primerjavi s prvim četrtletjem lani se je precej povečal tudi evidentirani promet z zemljišči za gradnjo stavb. Ta je bil večji za 38 odstotkov, pri čemer na Gursu dodajajo, da so opazili rahlo upadanje cen zemljišč. Pri poslovnih nepremičninah so bile cene stabilne, medtem ko se je v prvem četrtletju letos promet s temi nepremičninami v primerjavi z istim obdobjem lani potrojil.

Spodbudno okrevanje

Gurs ugotavlja, da smo v zadnjem obdobju priče kar spodbudnemu okrevanju slovenskega nepremičninskega trga. Ker so podatki o številu v evidenci trga nepremičnin (ETN) evidentiranih transakcij z nepremičninami v močni povezavi z dejansko ustvarjenim številom kupoprodaj, so razmeroma zanesljiva podlaga za ocene gibanja prometa s posameznimi vrstami nepremičnin na slovenskem trgu. Pri tem je treba upoštevati, da:

  • je število dejansko izpeljanih transakcij večje od števila evidentiranih, saj se v ETN ne zajamejo prav vse transakcije;
  • prihaja v praksi do zamikov pri posredovanju podatkov, zato so podatki o številu evidentiranih transakcij za tekoče leto začasni in praviloma še nepopolni.
Večjih sprememb razen v Kranju ni

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs) se povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Sloveniji v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani ni spremenila. Gibanje cen se je v večjih slovenskih mestih umirilo, cene rabljenih stanovanj pa že pol leta vztrajajo na približno enakih ravneh. V Ljubljani se povprečna cena rabljenih stanovanj v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2009 tako rekoč ni spremenila, v primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila za odstotek nižja. Glede na doseženo raven cen prestolnici sledi Koper, v katerem se je povprečna cena v prvem četrtletju letos v primerjavi s predhodnim sicer povišala za odstotek, v primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila za sedem odstotkov nižja, kar je največ med večjimi slovenskimi mesti. Edino mesto, kjer je bil v prvem četrtletju 2010 evidentiran upad povprečne cene rabljenih stanovanj, je Celje. Največji skok povprečne cene v prvem četrtletju letos je bilo opaziti v Kranju (osem odstotkov), kjer je bilo povišanje (15 odstotkov) največje tudi v primerjavi z istim četrtletjem lani.

Nepremičnine tukaj: www.acestates.si


Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

No comments: