AC ESTATES Ltd.

Tuesday, 4 May 2010

Propadajočo meščansko hišo pri Magistratu je kupil Jure Zdovc

Metodovem trgu 16 je za 200 tisočakov kupil trener košarkarskega kluba Olimpija – Prenoviti jo mora najpozneje v dveh letih – Pri obnovi fasade lahko računa tudi na pomoč MOL.

Novi lastnik 11/12 stavbe na Ciril-Metodovem trgu 16 oziroma petih stanovanj s skupno površino 315 kvadratnih metrov in nekaj skupnih prostorov je košarkarski trener ljubljanske Olimpije Jure Zdovc. Z Mestno občino Ljubljana kot lastnico te nepremičnine je podpisal pogodbo o nakupu kot edini kandidat, ki se je prijavil na njen razpis. Zanjo je plačal okroglih 200.000 evrov, in sicer potem, ko se je lastnik pritličnega gostinskega lokala pod stanovanji Mitasim Bejtulai odrekel predkupni pravici.

Jure Zdovc je z Jožko Hegler, direktorico ljubljanskega stanovanjskega sklada in pooblaščenko MOL, pogodbo podpisal že 14. aprila, in sicer za dobra dva tisočaka višjo ceno, kot je znašala izhodiščna cena (197.763 evrov), včeraj pa je potekel tudi rok, ko je moral denar tudi nakazati. Pri tem je dolžan plačati še davek.

Zdaj Zdovca, ki nam je že pred časom dejal, da bi rad v tem objektu uredil stanovanja zase, otroke in starše, saj se namerava iz Londona preseliti in z družino zaživeti v Ljubljani, čaka še ogromno dela, da propadajoči objekt tudi primerno uredi. S podpisom pogodbe se je namreč zavezal, da bo v nadaljevanju propadajoči objekt prenovil v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, in sicer najpozneje v dveh letih od dneva podpisa. Če tega ne bo storil, ga čaka pogodbena kazen, ki pa ne more preseči 20 odstotkov vrednosti kupnine. Ker je ta znašala 200.000 evrov, mu ob nespoštovanju določil grozi 40.000 evrov kazni in deset mesecev po izteku dveletnega roka še razdrtje pogodbe. MOL bi mu v tem primeru vrnila le neobrestovano kupnino, znižano za pogodbeno kazen, povračila dotedanjih vlaganj pa bi mu priznala le do višine dejanskih stroškov, ki so koristni za občino.

Po drugi strani pa se lahko do 2. junija letos prijavi na javni razpis za sofinanciranje »obnove stavbnih lupin v okviru akcije Ljubljana – moje mesto v letu 2011 in naslednjih letih«, za izvedbo katere je MOL predvidela milijon evrov. Če bo izpolnjeval razpisne pogoje, ga bodo uvrstili na prednostni seznam, pri čemer pa bi se moral uvrstiti na prvega, saj bodo tistim z drugega denar iz mestne blagajne dajali šele leta 2012 ali pozneje, on pa bo moral stavbo prenoviti najpozneje do konca aprila leta 2012. Koliko bo znašal sofinancerski delež MOL, nam za zdaj niso odgovorili, po veljavnih pravilih pa je ta lahko 25-, 33-, ali 50-odstoten, odvisno pač od stopnje spomeniške zaščite posamezne stavbe ali območja. Piše pa še, da je pri »zahtevnejših naložbah« lahko delež sofinanciranja določen tudi drugače. Pri tem bi lahko za pokritje svojega deleža pri obnovi stavbne lupine na ljubljanskem stanovanjskem skladu zaprosil celo za posojilo.

Za zdaj še ne razrešena zadrega pa je, da Zdovc ne bo imel lastnih parkirnih prostorov. Nanje bo moral čakati najverjetneje do zgraditve podzemne garaže pod bližnjo glavno ljubljansko tržnico, saj jih v soseščini primanjkuje že za obstoječe lastnike hiš.

Vir: Delo, Janez Petkovšek

No comments: