AC ESTATES Ltd.

Wednesday, 5 May 2010

Podjetniki se bodo lahko preselili v novo obrtno cono

Prvo, pod farovškim hribom, bodo začeli urejati jeseni – V njej bo od šest do osem podjetij – V načrtu tudi obrtna cona na območju nekdanje vojašnice na Puščavi.
Za obrtno cono pod farovškim hribom, ki je bila v Šentrupertu predvidena že skoraj pred dvema desetletjema, v preteklosti ni bilo dovolj zanimanja, zdaj so se razmere spremenile in že na začetku prihodnjega leta bo v novi obrtno-podjetniški coni pod gričem s pokopališčem predvidoma stala prva hala za proizvodnjo.

»Ob lanski prvi razgrnitvi novega občinskega prostorskega načrta je bila predvidena možnost, da bi cono ukinili. Vendar so se pojavili investitorji, ki imajo željo po širitvi in zato potrebujejo novo, večjo lokacijo. Razgrnitev je prispevala k povezovanju in h konkretnim ukrepom. Ker za to območje že obstaja zazidalni načrt, ni treba čakati na občinski prostorski načrt in so se tako dejavnosti lahko hitro začele,« je povedal višji svetovalec za okolje in prostor v upravi občine Šentrupert Iztok Kovačič.

Izdelana je že idejna zasnova cone in infrastruktura ter ocena naložbe v komunalno opremo nove cone, ki obsega 23.000 kvadratnih metrov zemljišča v zasebni lasti investitorjev. Selitev načrtuje šest podjetnikov in podjetij, večinoma iz Šentruperta: Intelekta, Ključavničarstvo Marko Koščak, Anton Bartolj, Sintex, TIM-s Robert Lovše in Inpro 22. Naložba v hale je ocenjena na 654.000 evrov, oprema znotraj cone pa na 311.000 evrov. Občina Šentrupert bo zainteresiranim investitorjem pomagala z ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture ter pri komunalnem prispevku.

Za gradnjo cone pod farovškim hribom so podjetniki oblikovali konzorcij. Gradbeno dovoljenje za začetek urejanja pričakujejo do jeseni, nato pa bodo lahko začeli graditi. Iztok Kovačič pričakuje, da bi prva hala v novi coni lahko stala že v začetku prihodnjega leta, druge pa v skladu z možnostmi investitorjev.

Vir: Delo, Zdenka Lindič - Dragaš

No comments: