AC ESTATES Ltd.

Thursday, 3 June 2010

Davčna uprava poostreno nad oddajanje nepremičnin na črno

Nepremičnine - Davki

Če se bo najemodajalec pravočasno prijavil sam, mu ne bo treba plačati globe, ki znaša največ 1200 evrov.

K samoprijavi poziva Davčna uprava RS (Durs) vse tiste, ki na črno oddajajo svoje nepremičnine v najem. Če bodo najemodajalci sami sporočili, kolikšni so njihovi dohodki od premoženja in oddajanja tega v najem, bodo zaradi zamujenega roka morali doplačati zgolj pripadajoče obresti. Če pa bo poostren nadzor, ki ga ta čas izvajajo inšpektorji na terenu, razkril neprijavljeno oddajanje v najem, bo moral lastnik nepremičnine plačati globo v višini od 200 do 1200 evrov.

Prijavljena samo dobra polovica najemniških stanovanj

Lani je dohodke od nepremičnega premoženja Dursu prijavilo 35.548 oseb, kar je približno tri tisoč oseb več kot v letu 2008. Davkariji so prijavili za 45,8 milijona evrov prihodkov, za kar so plačali 6,9 milijona evrov davka. O tem, koliko je še neprijavljenih prihodkov, na Dursu nimajo narejenih analiz. Možno pa je domnevati, da ta znesek znaša več deset milijonov evrov. Iz statistik geodetske uprave, ki je opravila popis nepremičnin, namreč izhaja, da se v Sloveniji oddaja v najem blizu 60.000 stanovanj. Dejstvo je tudi, da ima po podatkih geodetske uprave 344.000 fizičnih oseb v lasti dve ali več stanovanj ali poslovnih prostorov, od tega je 52.000 takšnih, ki imajo v lasti 3 ali več stanovanj.

"Pridobili smo pomembne podatke o lastništvu nepremičnin, iz katerih izhaja, da ima večje število zavezancev v lasti stavbe oziroma dele stavb, za katere ne plačujejo vseh predpisanih dajatev," so se "pohvalili" na Dursu. Ker je rok za prijavo napovedi že potekel, vse davčne zavezance pozivajo, naj predložijo davčne napovedi v obliki samoprijave.

Na kuverto napisati "samoprijava"

Samoprijava je možna do izdaje odločbe, do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora ali do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka. Samoprijava pomeni, da zavezanec na izpolnjeno napoved na vidno mesto napiše "samoprijava". Napoved za odmero davka od premoženja mora davčni zavezanec vložiti pri davčnem organu, kjer nepremičnina leži. Če ima zavezanec več nepremičnin na področju različnih davčnih uradov, lahko odda napoved tam, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Kršitelju, ki ni pravočasno vložil davčne napovedi, bo Durs zaračunal globo v višini od 200 do 400 evrov. Z globo od 400 do 1200 evrov pa bo kaznoval tistega, ki je v davčni napovedi navedel neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke. "Zavezancem bo v primeru dohodka iz oddajanja premoženja v najem poleg izrečene globe izdana tudi odločba na podlagi primerljivih podatkov iz napovedi z območja, za katero se obdavčuje nepremičnina. V primeru davka od premoženja pa bo davčni organ poleg globe po uradni dolžnosti vodil davčni postopek, ugotovil dejansko stanje in izdal odmerno odločbo," so še sporočili z Dursa. Če pa bo najemodajalec oddal napoved na podlagi samoprijave, mu Durs ne bo zaračunal globe, moral pa bo, kot rečeno, plačati zamudne obresti.

Pri plačilu davka iz naslova dajanja premoženja v najem Durs upošteva celotne dohodke iz najemnine, od katere odštejejo 40 odstotkov normiranih stroškov. Od tako ugotovljene najemnine mora zavezanec plačati 25-odstotni davek.

"Najemnikom je vseeno"

Davčna uprava že nekaj časa zaostruje nadzor nad dajanjem nepremičnin v najem. Lani so opravili 776 inšpekcijskih nadzorov, kar je približno 200 nadzorov več kot v letu 2008, in ugotovili za 4,8 milijona evrov davčnih obveznosti. A to nadziranje najemodajalcev očitno ne gane preveč. "Stanovanje je od starejše znanke, jaz zanjo zgolj iščem najemnike in z njimi napišem pogodbo," nam je zatrjeval moški, ki je na spletnem "bolšjaku" objavil oglas za oddajanje stanovanja v Mariboru. Ali lastnica služenje najemnine prijavi davkariji, pa mu ni znano. "Jaz vsakega najemnika zmeraj vprašam, ali želi biti prijavljen in mi vsak reče, da ne," nam je dejal neki drugi Mariborčan. Koliko davka bi moral plačati, če bi prijavil ta prihodek, in kolikšna je globa, če ga bi davkarija zalotila pri oddajanju v najem na črno, mu ni znano. "Mislim, da ne gre za neki visoki znesek," je domneval. "Mi oddajamo stanovanje že tri leta in vedno plačujemo 25-odstotni davek," pa nam je odvrnila gospa, ki na Obali oddaja trisobno stanovanje. Zaradi tega je najemnina seveda nekoliko višja, a se najemniki po njenih besedah zaradi tega doslej niso nič pritoževali.

Nadstandardne Nepremičnine poiščite tukaj: www.acestates.si

Vir: Dnevnik, Tomaž Klipšteter

No comments: