AC ESTATES Ltd.

Thursday, 3 June 2010

Niste prijavili zaslužkov od najemnin?

Nepremičnine - Davki

Samoprijavite se, svetuje davčna uprava vsem tistim, ki so ji "pozabili" napovedati dohodke od najemnin ali plačati davek od premoženja.

Davčni upravi smo Slovenci za leto 2009 oddali 51.735 napovedi za odmero davka od oddajanja premoženja v najem, leto pred tem je prejela 61.565 napovedi, še leto prej 57.898 napovedi. Podatki iz popisa nepremičnin, ki ga je opravila geodetska uprava, pa pričajo, da ima dve ali več stanovanj ali poslovnih prostorov 344 tisoč posameznikov, pri čemer garaže in kmetijska poslopja niso všteta. Ko je podatke o lastništvu primerjala z napovedmi, je davčna uprava ocenila, da večje število lastnikov ne plačuje vseh predpisanih dajatev.

Zato je včeraj pozvala vse tiste Slovence, ki so "pozabili" plačati davek od premoženja in zaslužkov od najemnin, naj se samoprijavijo. Po domače povedano, oddajo naj napovedi, jih jasno označijo kot samoprijavo, sicer lahko pričakujejo, da jim bo davčna uprava zaračunala predpisane globe in začela davčni postopek za ugotavljanje dejanskega stanja, ki mu bo sledila odločba, s katero jim bodo odmerili davek.

Davčna uprava je tako v prvih dneh junija le izpolnila napoved, da bo letos vzela natančneje pod drobnogled prav plačevanje davka od premoženja in oddajanja premoženja v najem. V sporočilo za javnost so zapisali, da so pridobili in analizirali podatke iz različnih evidenc in iz njih pripravili "prečiščen seznam tistih zavezancev, ki svojih obveznosti najverjetneje ne izpolnjujejo". Vsem zavezancem, ki svojih omenjenih dohodkov za lansko leto niso napovedali, zato svetujejo, da nemudoma oddajo davčne napovedi. Če se bodo samoprijavili, bodo - če bodo seveda to storili, preden jih bodo tako ali drugače pocukali za rokav kar davkarji sami - prihranili od 200 do 400 evrov globe, ker napovedi niso vložili pravočasno. Ob tem so v davčni upravi zavezance spomnili še na kazen za prekršek, ki znaša od 400 do 1200 evrov, če bi v napoved zapisali neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.

Če bi se pozabili samoprijaviti, lahko zavezanci, ki niso napovedali dohodkov iz najemnin, poleg globe pričakujejo tudi odločbo, ki jo bo davčna uprava izdala na podlagi primerljivih podatkov iz napovedi, ki jih je prejela z območja, na katerem bodo nepremičnino obdavčevali. Če zavezanec ne bo samoprijavil davka od premoženja, pa ga čaka poleg globe še davčni postopek, v katerem bodo davkarji ugotovili dejansko stanje in izdali odločbo.

Po vsaj tri stanovanja ima 52 tisoč Slovencev

Dve ali več stanovanj ima 222 tisoč Slovencev, med njimi je 52 tisoč takšnih, ki imajo v lasti tri ali več stanovanj. Enega ali več poslovnih prostorov ima 207 tisoč Slovencev.

Nepremičnine tukaj: www.acestates.si
Vir: Večer, Jelka Zupančič

No comments: