AC ESTATES Ltd.

Thursday, 3 June 2010

Durs gre nad najemodajalce stanovanj

Nepremičnine - Stanovanja - Davki

Večje število zavezancev ne plačuje davka iz oddajanja premoženja, zato bodo dacarji poostrili nadzor. Možnost samoprijave.

Davčna uprava RS (Durs) bo začel s poostrenim nadziranjem plačevanja davščin na področju davka od premoženja in dohodkih iz oddajanja premoženja v najem. »Pridobili smo pomembne podatke o lastništvu nepremičnin, iz katerih izhaja, da ima večje število zavezancev v lasti stavbe oziroma dele stavb, za katere ne plačujejo vseh predpisanih dajatev,« pravijo na davčni upravi. Zavezance pozivajo, naj predložijo davčne napovedi v obliki samoprijave. V nasprotnem primeru jih lahko čakajo globe.

Možna samoprijava

Ker je rok za oddajo napovedi potekel, zavezancem Durs svetuje, da napoved oddajo v obliki samoprijave. Ta je možna do izdaje odmerne odločbe, do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora ali do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Globe od 200 do 1.200 evrov

Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, je za tako ravnanje predvidena globa od 200 do 400 evrov. Z globo od 400 do 1.200 evrov pa se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke.

Najdite Luksuzno Nepremičnino za vas tukaj: www.acestates.si

Vir: Finance, Gospodarstvo, Jurij Šimac

No comments: