AC ESTATES Ltd.

Thursday, 31 May 2012

Nakup zemljišča ali gradnja na ključ - NEPREMIČNINE

V Sloveniji se trenutno razvija več poslovnih con. V enih investitorji prodajajo le zemljišča, v drugih pa tudi zgrajene poslovne stavbe. Vsaka izmed možnosti ima prednosti in slabosti.
Pogovarjali smo se z dvema investitorjema, ki podjetjem ponujata prostor v urejenih poslovnih conah, to sta Poslovna cona Komenda in podjetje Elektroservisi . Prvi prodaja komunalno opremljena zemljišča, Elektroservisi pa bodo podjetjem ponudili izdelavo objektov na ključ.

Brez ovinkov

V Poslovni coni Komenda podjetjem prodajajo parcele. Direktor PC Komenda Matic Romšak pravi, da so prednosti pri takšnem razvoju poslovno-industrijske cone številne, saj se investitorji ne ubadajo s težavami v prometu, na voljo pa so jim tudi vsi drugi infrastrukturni objekti, potrebni za njihovo dejavnost. »Izredno pomembno se mi zdi, da lahko cona investitorju ponudi zemljiškoknjižno parcelo z urejenim dostopom, želeno količino električne priključne moči, da so v neposredni bližini tudi drugi komunalni vodi, vključno s plinsko napeljavo in telekomunikacijami, in da ima za infrastrukturo tudi že pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje,« razlaga Romšak, ki obenem poudarja, da je takšen način za investitorja edina pot do želenega objekta brez ovinkov.

Kot še dodaja Romšak, je razvoj PC Komenda potekal v dveh fazah in na način, ki podjetjem omogoča največ­jo fleksibilnost ter najmanj birokratskih zapletov. Takratno vodstvo podjetja je po opravljeni komasaciji in parcelaciji zemljišč pristopilo h gradnji moderne komunalne infrastrukture. Končali so jo lani in jo predali uporabnikom.

Treba je iskati kompromise

Gregor Senčar, vodja projektov v podjetju Elektroservisi, pa pravi, da je zasnova oziroma pristop k razvoju posamezne cone odvisna od lokacije in ciljnih naročnikov. »Izredno pomembno je, kako velika podjetja želiš pritegniti in kakšna je njihova dejavnost,« razlaga Senčar in dodaja, da je njihova ponudba zelo ugoden kompromis med zemljiščem in dokončanim poslovnim parkom. Naročniku ponudijo izdelavo na ključ in mu tako olajšajo ter pospešijo gradnjo ter zagotovijo dokončanje prostorov ob dogovorjenem roku za začetek delovanja podjetja na novi lokaciji. Na drugi strani pa se povsem prilagodijo specifičnim potrebam oziroma željam naročnika.

Ogromno prednosti, vendar ne brez nevarnosti

Čeprav imajo podjetja, ki poslujejo v poslovnih conah, veliko prednosti, je treba ob odločitvi za lastno naložbo na teh območjih ali pri nakupu že zgrajenih stavb paziti na kar nekaj na prvi pogled skritih nevarnosti. Poglejmo najprej prednosti. Ob nakupu zemljišča v coni podjetja laže začnejo gradnjo objekta, izberejo lahko najprimernejšo lokacijo, za infrastrukturo je praviloma poskrbljeno. Tako od začetka naložbe do začetka opravljanja dejavnosti preteče malo časa, praviloma se taki projekti končajo v manj kot letu dni in pol. Nove poslovne cone imajo vgrajene nove tehnologije, gradnja je usmerjena k potrebam končnega uporabnika oziroma kupca.

Vendar ne gre brez tveganj oziroma nevarnosti. V preteklosti se je že dogajalo, da zgrajeni objekti niso imeli urejene osnovne komunalne infrastrukture. Tako podjetje, predvsem zaradi svoje lahkomiselnosti in neresnega pristopa k projektu, ne more opravljati dejavnosti, saj komunalne opreme ni ali pa je ta pomanjkljiva. Lastniki so v teh primerih prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti pri navezovanju stikov z občino.

Ravno tako se lahko težave pojavljajo med obratovanjem, saj se dogaja, da je pregled nad stanjem infrastrukture pomanjkljiv in praviloma vključuje le odpravljanje napak in reševanje posameznih primerov. Na drugi strani pa posamezna podjetja urejajo le svoje zadeve in gospodarijo zgolj s svojim objektom. Zato je treba preveriti, ali se na območju izvajajo celovite aktivnosti, saj to zniža stroške in celovito rešuje težave v vsej coni.

Promet z zemljišči in poslovnimi prostori


Lani in letos promet precej padel

- Geodetska uprava RS je lani in tudi v prvi četrtini tega leta zaznala padec prometa tako z zazidljivimi zemljišči kot tudi poslovnimi prostori. In kaj opažajo investitorji poslovnih con?

- Matic Romšak, direktor Poslovne cone Komenda, se strinja z ugotovitvami geodetske uprave, saj so trenutni časi nespodbudni za razvoj gospodarskih dejavnosti, morebitni investitorji težko pridejo do finančnih virov. Opaža, da številni investitorji denar za nakup zemljišča imajo, zaplete pa se pri pridobivanju finančnega vira za poslovno gradnjo. Po njegovem mnenju mora vlada namesto kozmetičnih akcij sprejeti več konkretnih ukrepov. Nakup zemljišča za poslovno gradnjo danes ne pomeni davčne olajšave, čeprav nihče zemlje ne kupuje špekulativno, ampak podjetja tam razvijajo dejavnosti.

- Gregor Senčar, vodja projektov v podjetju Elektroservisi, trdi, da je manjše število prodajnih pogodb na trgu poslovnih nepremičnin posledica zastoja gospodarske dejavnosti. Ponudbena stran je močnejša od povpraševanja, zaradi česar se cene nižajo, in to precej bolj kot pri stanovanjskih nepremičninah. Po njegovem mnenju bo povpraševanja več le ob preobratu poslovnega cikla in postopnem zagonu gospodarske dejavnosti, ob močnejšem povpraševanju pa lahko pričakujemo vnovično rast cen.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE - MARIBOR

No comments: