AC ESTATES Ltd.

Wednesday, 9 May 2012

Stavba SCT na Slovenčevi ulici tudi v drugo ni bila prodana - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Stečajni upravitelj Leon Benigar Tosič bo upniškemu odboru predlagal prodajo stavbe po izklicni ceni 2,1 milijona evrov, kar je za 810 tisočakov manj od trenutne cene.

Stavba SCT na Slovenčevi ulici v Ljubljani, ki jo je stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič na današnji dražbi prodajal po izklicni ceni 3,25 milijona evrov, ni bila prodana. Dva potencialna kupca sta si nepremičnino ogledala, vendar se za nakup nista odločila, saj menita, da je bila cena previsoka, je pojasnil Benigar Tošič.

Omenjeno stavbo s pripadajočim zemljiščem na Slovenčevi so neuspešno prodajali že na dražbi 27. januarja po izklicni ceni 4,06 milijona evrov. Benigar Tošič zato upniškemu odboru predlaga tretjo prodajo po izklicni ceni 2,1 milijona evrov, za katero ocenjuje, da bo mogoče nepremičnino prodati.

Včeraj smo sicer pisali, da upniški odbor SCT Benigar Tošiču ne pusti prodajati nepremičnine po cenah, nižjih od ocenjene tržne cene. A to ne gre, trdi Benigar Tošič in opozarja: "Do zdaj smo prodali le samsko sobo v Ljubljani in parcelo v Portorožu."

Nepremičnina bi se prodala, če bi bila cena za polovico nižja

Glede naslednje prodaje stavbe mora mnenje podati še upniški odbor, ki bo o tem odločal na seji, je pojasnil Benigar Tošič. Glede na zasičenost trga z nepremičninami in trenutno situacijo na finančnih trgih pa ocenjuje, da je nemogoče prodati nepremičnine po vrednostih, kot so ocenjene, prodale se bodo po cenah v višini polovice likvidacijske vrednosti, vendar morajo do tega še priti.

Stečajni upravitelj bi nepremičnine po teh vrednostih že dal v prodajo, vendar mora s tem soglašati še upniški odbor, zato je prodaja v nadaljevanju odvisna tudi od stališča, ki ga bo glede nastavljenih cen podal odbor.

Hitrost postopka ne gre skupaj z visokimi prodajnimi cenami

V primeru realno postavljenih cen bi se vse nepremičnine v lasti SCT, gre namreč za več sto nepremičnin, po njegovem mnenju lahko prodale do konca letošnjega leta. S tem bi se v večjem delu tudi zaključile aktivnosti v stečajnem postopku ter zmanjšali redne stroške. Ob tem pa Benigar Tošič dodaja, da hitrost postopka in visoke prodajne cene ne gredo skupaj, stečajni postopek pa naj bi bil hiter.

Vir: Finance, Gospodarstvo, Matic Cvelbar, STA

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: