AC ESTATES Ltd.

Wednesday, 9 May 2012

Zaprosite in ne boste plačali NUSZ - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Plačilo NUSZ. Bralec bi moral plačati takoj, bralka ga ne plačuje že več deset let.

Dve leti po nakupu novega stanovanja je bralec prejel položnico Davčne uprave Republike Slovenije (Durs) za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), 
čeprav zakon določa, da vsem, ki kupijo novo stanovanje, nadomestila ni treba plačevati pet let.

Vsak, ki kupi novo stanovanje, zgradi, dozida ali nadzida družinsko hišo ter so mu bili stroški za urejanje stavbnega zemljišča všteti v ceno stanovanja oziroma družinske hiše ali jih je plačal neposredno, lahko namreč zaprosi za petletno oprostitev plačila, teh pet let pa začne teči od dneva vselitve v 
stanovanje ali hišo.

MOL stavi na zavezance

Občani morajo vlogo za oprostitev plačila NUSZ oddati občini, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Priložiti morajo dokazilo o plačanem komunalnem prispevku, če so bili sami investitorji, oziroma pogodbo o nakupu stanovanja ali hiše, izpolnjen obrazec za napoved podatkov, potrebnih za odmero NUSZ, in plačati 23 evrov upravne takse.

Durs sicer odločbo o plačilu nadomestila pošlje na podlagi podatkov, ki jih zbirajo občine.

"Zavezanci so dolžni pristojnemu organu sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe," so na Mestni občini Ljubljana (MOL) pojasnili, kako najdejo tiste, ki morajo plačati nadomestilo, in dodali, da vsako leto objavijo javno naznanilo, da bi uskladili podatke za odmero NUSZ in pridobili nove zavezance, prav tako podatke pridobivajo iz javno dostopnih evidenc.

Kdo ne plačuje?

Povsem drugačen primer kot bralec je bralka, ki že več deset let živi v Ljubljani, a ne plačuje nadomestila. Na MOL so pojasnili izjeme, kdo NUSZ ne plačuje, a primer bralke ne spada v nobeno od naštetih kategorij.

Plačila so na primer oproščeni tisti, ki živijo ali delajo na zemljiščih, ki se uporabljajo za ljudsko obrambo, za objekte tujih držav ali organizacij, ali na nekaterih zemljiščih v središču Ljubljane, pa tudi prejemniki socialnih pomoči in javni zavodi.

Vir: Zurnal24.si, Nina Oštrbenk

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: