AC ESTATES Ltd.

Wednesday, 16 May 2012

Prodaja stanovanj v Celovških dvorih tokrat nekoliko drugače - NEPREMIČNINE

Stečajnega upravitelja Klenovška zanima, koliko bi ljudje odšteli za stanovanje.

Potem ko je prodaja prvih 52 stanovanj v Celovških dvorih razočarala, saj je stečajni upravitelj družbe Vegrad AM Bojan Klenovšek prodal zgolj dve stanovanji, se sedaj pripravljajo na novo prodajo. Tokrat bo naprodaj nekaj več kot 300 stanovanj. Ker se zbiranje zavezujočih ponudb, pri katerih so morali kupci že vplačati tudi aro, ni obneslo, bo stečajni upravitelj prazna stanovanja sedaj prodal na drugačen način, s katerim soglaša tudi največja upnica Vegrad AM Nova Ljubljanska banka.

Klenovšek bo objavil seznam vseh stanovanj, ki so naprodaj, zainteresirani kupci pa bodo posredovali svoje nezavezujoče ponudbe. To pomeni, da bodo ponudniki sami povedali, koliko so pripravljeni odšteti za posamezno stanovanje v tej šišenski soseski. Pri tem jim ne bo treba vplačati are, hkrati pa stečajni upravitelj s kupci z najvišjo ponudbo ni zavezan skleniti pogodbe. Klenovšek upa, da bo po slabem mesecu ogledov prejel dovolj podatkov o tem, koliko ljudje vrednotijo stanovanja v Celovških dvorih. Ti podatki mu bodo pomagali pri pripravi novih izhodiščnih cen za nov krog zbiranja ponudb, ki bodo tokrat zavezujoče.

Če bodo potencialni kupci v drugem krogu ponudili ceno, ki bo enaka ali bo presegala izhodiščno ceno, bo stečajni upravitelj s temi kupci začel postopek prodaje stanovanja. Če zavezujočih ponudb v tem krogu ne bo, lahko Klenovšek v skladu z insolvenčnim zakonom sklene pogodbo na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem, ki se je odzval v postopku zbiranja nezavezujočih ponudb.

"Ta nov postopek prodaje je res precej zapleten," je priznal Klenovšek, a pojasnil, da se mora držati določil zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Dodal je, da se je za spremembo postopka prodaje premoženja Vegrad AM odločil zato, ker je bilo zanimanje za stanovanja v Celovških dvorih pred nekaj meseci precejšnje. 52 ponujenih stanovanj si je prišlo ogledat več kot 70 potencialnih kupcev, vendar pa sta se na koncu le dva odločila za nakup. Stečajni upravitelj predvideva, da kupci taktizirajo in pričakujejo, da bodo cene stanovanj v tej soseski slej ko prej padle, ker je podjetje v stečaju.

Klenovšek je še povedal, da mora pred začetkom prodaje 300 stanovanj v Celovških dvorih naprej popolnoma prečistiti seznam stanovanj in izločiti vsa tista, ki niso prosta bremen. Nato bo moralo ljubljansko okrožno sodišče s sklepom potrditi opisan način prodaje stanovanj. Stečajni upravitelj ocenjuje, da bi lahko v nekaj tednih objavil začetek prodaje stanovanj s postopkom zbiranja nezavezujočih ponudb.

Vir: Dnevnik, (vbr)

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: