AC ESTATES Ltd.

Friday, 25 May 2012

Nič več apartmajev, ki so se izdajali za kmetije - NEPREMIČNINE

Kocka je padla. Novih turističnih kmetij, za kakršno se vsaj formalno izdaja Bužekijanova na Mali Sevi, na izolskem podeželju za zdaj ni več moč graditi. Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje občinskega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za podeželje, in sicer v delu, ki je takšne gradnje dopuščal.

Ustavno sodišče se še ni izreklo, ali je omenjeni del odloka ustaven in zakonit, a je sedem sodnikov in sodnic na čelu s podpredsednikom Miroslavom Mozetičem na seji pred slabima dvema tednoma soglasno sprejelo sklep o zadržanju njegovega uresničevanja - vse do končne odločitve sodišča.

Odlok izpodbija vlada, in sicer njegov 6. člen, ki ga je občinski svet sprejel pred devetimi leti (v obdobju županje Brede Pečan). Ta člen izjemoma dovoljuje gradnjo na zemljiščih, ki jih občinski planski akt namenja kmetijstvu. To naj bi bilo v neskladju z zakonom o prostorskem načrtovanju in ustavo.

Za zaščito kmetijskih zemljišč

Vlada je predlagala, naj ustavno sodišče izpodbijani člen odpravi in zadrži njegovo izvajanje, češ da bi z izdajanjem gradbenih dovoljenj na kmetijskih zemljiščih prišlo do težko popravljivih posledic.

Te so po presoji ustavnega sodišča hujše od tistih, ki jih bo povzročilo začasno zadržanje uresničevanja 6. člena odloka. “Če bi se trditve predlagateljice izkazale za utemeljene, bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice na kmetijskih zemljiščih, za katera ustava v 71. členu zagotavlja posebno varstvo. Če zatrjevana protiustavnost ne bo ugotovljena, pa bo po drugi strani to le začasno zaustavilo načrtovane posege v prostor,” sklep sodišča pojasnjuje podpredsednik Mozetič.

Občina je odpravi spornega člena najprej nasprotovala, ker je bilo na njegovih temeljih izdanih več pravnomočnih gradbenih dovoljenj za kmetije, turistične kmetije in gospodarska poslopja, tudi za nadomestni kmetiji, ki ju je povozila trasa hitre ceste med Koprom in Izolo, je še pred dvema mesecema opozarjal izolski župan Igor Kolenc. Nekdanje ministrstvo za okolje in prostor so v občini kar dvakrat zaprosili, naj jim pomaga rešiti zagato, vendar “na ministrstvu niso videli potrebe za pogovor.”

Sami so se medtem odločili, da člen razveljavijo na seji občinskega sveta, ki bo 31. maja. Vse od 1. septembra lani ne izdajajo več novih soglasij za gradnjo na območju PUP za podeželje.

Kolenc kritičen do ministrstva

Kolenc poudarja še, da bo “odločitev ustavnega sodišča začasno ustavila razvoj izolskega podeželja - do sprejema občinskega prostorskega načrta, ki ga ministrstvo s svojim nedelom zelo zavira, saj namesto zakonskih 30 dni za posamezne odgovore potrebuje tudi več kot leto.”

Vir: Primorske novice, Mirjana Cerin

LUKSUZNE NEPREMIČNINE v SLOVENIJI

No comments: