AC ESTATES Ltd.

Thursday, 31 May 2012

Skrite napake pri novogradnjah - NEPREMIČNINE

Dobro je vedeti.

V Nepremičninskem informatorju smo že večkrat, tudi v rubriki Dobro je vedeti, pisali o skritih napakah v novozgrajenih stanovanjih. Vendar se je na uredništvu nabralo več vprašanj o tej temi, zato to področje opisujemo še enkrat.

Skrite napake in ravnanja, ki jih kupec ni mogel odkriti ob prevzemu stanovanja, opredeljuje Zakon o varovanju kupcev stanovanj in enostanovanjskih hiš. Tako 23. člen določa, da prodajalec odgovarja za napake nepremičnine, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, tako imenovane skrite napake. Odgovornost traja dve leti od prevzema nepremičnine. Prodajalec pa za skrite napake, ki imajo značilnost napak v solidnosti zgradbe, odgovarja, če se te pokažejo v desetih letih od prevzema nepremičnine.

24. člen istega zakona določa, da mora kupec prodajalca o skritih napakah pisno obvestiti najkasneje v dveh mesecih, ko je napako ugotovil, oziroma v šestih mesecih, če gre za napako v solidnosti zgradbe. Drugače izgubi pravico sklicevati se na to napako. Kupec mora prodajalca pozvati, naj napako odpravi.

25. člen določa obveznosti prodajalca. Prodajalec mora v 15 dneh od prejema obvestila pregledati nepremičnino in kupcu v nadaljnjih 15 dneh dostaviti obvestilo o vzrokih za napako in o načinu, na katerega namerava odpraviti napako. Prodajalec mora napako, o kateri je bil obveščen, odpraviti najkasneje v roku dveh mesecev po prejemu obvestila. Če napaka onemogoča oziroma bistveno ovira normalno uporabo nepremičnine, jo mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

Zakon v 26. člen določa tudi bančno garancija za odpravo skritih napak. Prodajalec mora kupcu ob izročitvi nepremičnine izročiti nepreklicno bančno garancijo banke, s katero se banka zavezuje, da bo na prvi poziv kupca in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se glasi banč­na garancija. Prodajalec lahko to obveznost izpolni tudi tako, da pri notarju, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe, deponira bančne garancije bank. Pri tem se garancije glasijo na ime notarja kot upravičenca iz garancije, banka pa se z garancijo nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv notarja in brez ugovorov izplačala določeni znesek.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: