AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Alternativni triki prodaje nepremičnin - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE PTUJ

Zaradi zastoja na nepremičninskem trgu prodajalci uporabljajo alternativne prijeme

V Izoli smo zasledili precej redko ponudbo nepremičnin: rent to buy (najemi in kupi). Za leto do dve leti in pol najamete nepremičnino z možnostjo, da jo potem odkupite. Kakšni so še drugi prodajni prijemi, s katerimi želijo nepremičninarji oživiti trg?

»Za zdaj je razmeroma malo prodajalcev, ki bi bili pripravljeni na ta model prodaje. Med 400 nepremičninami, ki jih imamo v ponudbi, so se štirje prodajalci odločili za takšen koncept. Hkrati je zanimanje na strani povpraševanja za najem in poznejši odkup precej veliko,« nam je pojasnil Edmond Petrovič iz izolske agencije Investmond . V nekaj mesecih, odkar ponuja ta prodajni model, mu ni uspelo prodati še nobenega stanovanja oziroma druge nepremičnine.

Kako poteka posel?

»Sklene se najemna pogodba, pri čemer je najemnina še enkrat višja kot ponavadi. Hkrati se sklene predpogodba za nakup in v zemljiški knjigi zaznamuje pravica do odkupa. Če v dogovorjenem roku kupec plača kupnino, postane lastnik nepremičnine, plačane najemnine pa se vštejejo v kupnino,« razlaga Petrovič. Kot dodaja sogovornik, je koncept zanimiv zlasti za tiste kupce, ki niso posojilno sposobni, pričakujejo pa, da bodo v letu ali dveh. Če pa v dogovorjenem času kupec ne plača kupnine, ostane najemnik. »Za prodajalca je ta koncept zanimiv tudi zato, ker po dveh letih najema ne gre več za novogradnjo, od katere se plačuje 8,5 odstotka DDV, ampak se plača dvoodstotni prometni davek,« dodaja Petrovič. Nekateri drugi nepremičninarji menijo, da se tako ni mogoče izogniti plačilu DDV.

Pasti takšnega modela

Nepremičninar Jožef Murko iz Dodome pravi, da to ni posebej inventivna metoda prodaje, vendar se redko uporablja; ponavadi, če si kupec želi natančno določeno nepremičnino, vendar še nima zaključene finančne konstrukcije. »Sam imam s tem slabe izkušnje. Pred leti sem oddal oziroma prodal eno stanovanje po takšni poti, kupec pa je takoj po vselitvi nehal plačevati najemnino, vendar - zaradi dolgotrajnosti sodnega postopka za izselitev - še vedno zaseda stanovanje,« razlaga Murko. Da ne gre za pravo novost, je dejal tudi Frano Toš iz Interdoma , ki dodaja, da se pri sklepanju dolgoročnejših najemov navadno doda takšna možnost, s katero si kupec tudi zagotovi nakupno ceno.

Prodajalci z roko v roki z bankami

Med precej pogoste prijeme v zadnjem letu sodi povezovanje investitorjev z bankami, ki kupcem ponujajo posojila pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo sicer. NLB kot upnica Vegrada AM v stečaju denimo ponuja ugodna posojila za nakup stanovanj v Celovških dvorih. Podobno tudi Taxgroup v sodelovanju s slovensko podružnico banke BKS prodaja hiše v Retečah. Ponujajo precej ugodno 20-letno podojilo po obrestni meri šestmesečni EURIBOR plus 1,6 odstotka. Kot piše v ponudbi, lahko pod takimi pogoji kupite novo hišo za 1.084,47 evra na mesec. Petrovič iz Investmonda omenja še en prijem, povezan z najemom posojil: kupcu, ki plača polovico kupnine v gotovini, gre njegova agencija za poroka pri najemu posojila. Takšen najem posojila je zanimiv, kot pravi, zlasti za tiste, ki niso zaposleni v Sloveniji, najamejo pa tu posojilo.

Še nekaj drugih prijemov

Lastniki neprodanih novogradenj še vedno želijo te oddati, vendar je takšnih izhodov manj, kot jih je bilo ob začetku krize na nepremičninskem trgu leta 2009. Zlasti pri poslovnih nepremičninah Toš opaža, da lastniki sklepajo najemne pogodbe po precej visokih cenah, vendar prvih nekaj mesecev ne plačujejo najemnine. »Pogodbene najemnine so potemtakem višje in so argument pri novih najemnikih, efektivne najemnine pa so nižje,« razlaga Toš.

Nepremičninska agencija Metropola želi kupce novogradenj privabiti tudi tako, da se odreka proviziji, ki lahko znaša največ štiri odstotke. Podjetje Koda poleg znižanih cen stanovanj v naselju Domžalska vrata v sodelovanju s podjetjem Brest Pohištvo ponuja tudi vso pohištveno opremo stanovanja. Nikjer v ponudbi novogradenj pa nismo naleteli, da bi prodajalci kot ugodnost ponujali brezplačno parkirno mesto. Nasprotno, ta so pogosto precej draga in kupce celo odvračajo od nakupa stanovanja, kot denimo v Celovških dvorih, kjer mora kupec stanovanja praviloma kupiti dve parkirni mesti za 32 tisoč evrov.

vir: http://www.finance.s

NEPREMIČNINE PTUJ


No comments: