AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Stečaj GPG-ja - za 138,6 milijona evrov priznanih dolgov - NEPREMIČNINE

Stečajna upraviteljica Melita Butara je priznala za 138,6 milijona evrov navadnih in prednostnih terjatev. Navadni upniki ne bodo poplačani.

Skupni znesek prijavljenih terjatev je 317,95 milijona evrov, od tega je priznanih prednostnih terjatev 2,63 milijona evrov, priznanih navadnih terjatev 136,04 milijona evrov, pogojno priznanih terjatev pa 23,87 milijona evrov.

Prerekanih terjatev je 155,40 milijona evrov, je mogoče razbrati s seznama preizkušenih terjatev, objavljenem na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Delavci bodo poplačani
Butara glede na število priznanih terjatev oz. glede na znesek priznanih prednostnih terjatev upnikov ocenjuje, da v tem stečajnem postopku navadni upniki ne bodo poplačani. Večji del stečajne mase namreč predstavlja premoženje, na katerem so izkazane ločitvene pravice.

Premoženje stečajnega dolžnika, ki ni obremenjeno, bo po oceni upraviteljice zadostovalo za kritje stroškov stečajnega postopka in za poplačilo prednostnih terjatev - terjatev delavcev.

NLB v GPG-ju pustil skoraj 90 milijonov evrov
Največji navadni upnik je NLB, ki ima za okoli 81,8 milijona evrov priznanih navadnih in za 7,4 milijona evrov pogojno priznanih terjatev ter za 2,7 milijona evrov priznanih ločitvenih pravic.

Drugi večji navadni upniki so Hypo Alpe-Adria-Bank (okoli 6,3 milijona evrov), SKB banka (4,3 milijona evrov), Elcom (3,6 milijona evrov), Varis (3,4 milijona evrov), Arming (2,4 milijona evrov), Projekt Oltra (2,3 milijona evrov), Prva finančna agencija (2,2 milijona evrov) in Volksbank (2,1 milijona evrov).

No comments: