AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Neprofitno za vse življenje - NEPREMIČNINE, STANOVANJE

NEPREMIČNINE STANOVANJA in HIŠE

Nadzora ni. 
V Ljubljani in Kopru ne preverjajo, ali v neprofitnem stanovanju živi milijonar. 
Nemotivirani. 
Tisti, ki dobijo neprofitno stanovanje, nimajo interesa, da bi reševali svoj stanovanjski problem.

Neprofitna stanovanja. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) je imel konec leta 2010 z MOL v lasti 3.300 neprofitnih stanovanj, vendar do zdaj ni preveril niti enega najemnika v teh stanovanjih, ali še izpolnjuje pogoje za najem ali so njegovi prihodki previsoki. Enako je tudi v Kopru. Da to lahko storijo vsakih pet let, določa leta 2003 sprejeti stanovanjski zakon. Direktorica Jožka Hegler je pojasnila, da to ni bilo mogoče, ker bi morali pridobiti podatke o neto dohodkih najemnikov, davčna uprava pa ima le podatke o bruto dohodkih, in dodala, da bodo preverjanje začeli takoj, ko bodo podatke dobili. “To je brezveze, to je samo izgovor,” meni Ivo Lavrač z ljubljanske ekonomske fakultete.

Podobno mislijo v Kranju, kjer občina oddaja 457 neprofitnih stanovanj. “Leta 2009 smo preverili 248 najemnikov in 33 izdali odločbo o spremembi najemnine iz neprofitne v tržno. Vendar pri vseh ni šlo za to, da bi presegli dohodkovni cenzus; večina je bila takih, ki v roku niso predložili zahtevanih dokazil,” je povedala Mendi Kokot z občinske službe za odnose z javnostmi in dodala, da se zaradi previsokih dohodkov še nikomur ni bilo treba izseliti. V Mariboru na naša vprašanja niso odgovorili.

Preverjajo pa subvencije

V Ljubljani po besedah Heglerjeve tistih, ki so dobili neprofitno najemno stanovanje pred oktobrom 2003, ko je bil sprejet stanovanjski zakon, sploh ne morejo preverjati. To pomeni, da bodo lahko tisti, ki so dobili stanovanje pred dobrimi osmimi leti, za vedno ostali v njih in plačevali enako najemnino, kot je bila določena na začetku.

Ko bo JSS MOL preveril dohodke najemnikov, ki so dobili stanovanja po oktobru 2003, pa bodo tisti, ki presegajo cenzus, morali plačevati tržno najemnino, ki je 25 odstotkov višja od neprofitne. Ob tem je zanimivo, da JSS MOL vsako leto preverja socialni status tistih, ki jim subvencionirajo neprofitno najemnino, saj te odločbe izdajo za eno leto, medtem ko najemne pogodbe sklepajo za nedoločen čas.

Nihče se ne preseli

Lavrač še meni, da tisti, ki enkrat dobijo neprofitno stanovanje v najem, izgubijo motivacijo, da bi sami rešili svoj stanovanjski problem. Poleg tega tak sistem po njegovem mnenju povzroča nemobilnost, ker se nihče ne preseli.

Vir: Zurnal24.si, Nina Oštrbenk

NEPREMIČNINE STANOVANJA in HIŠE

No comments: