AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Niti dva ogleda na stanovanje - NADSTANDARDNE NEPREMIČNINE

Celovški dvori: Danes se konča prvi krog zbiranja ponudb.

Le še danes je mogoče oddati ponudbe za nakup stanovanj v Celovških dvorih. Gre za prvih 52 stanovanj, ki jih v stečajnem postopku ponuja stečajni upravitelj Vegrada AM Bojan Klenovšek. V sedmih tednih je bilo rezerviranih 78 ogledov, kar pomeni manj kot dva ogleda na stanovanje.

V prvem krogu so bila na voljo stanovanja, velika od 38 do 209 kvadratnih metrov, največ – kar 41 – jih je bilo trisobnih. Izhodišče cene so se gibale od 104 tisoč do 341 tisoč evrov. To pomeni, da je bila cena kvadratnega metra manjših stanovanj več kot 2.600 evrov, največjih pa 2.000 evrov.

Načelo videno – kupljeno

Tisti, ki želijo kupiti katero od 52 stanovanj, morajo ob oddaji zavezujočih ponudb plačati tudi varščino v višini deset odstotkov izhodiščne cene. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo obveščeni do 24. februarja, nato pa morajo v treh dneh skleniti prodajno pogodbo in v 90 dneh plačati preostanek kupnine. Postopek se konča s sklepom sodišča o nakupu in izbrisom hipoteke. V Celovških dvorih, ki je z 833 stanovanji največja soseska v državi (polovico stanovanj daje v najem Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana), velja prodajno načelo videno – kupljeno.

Vir: Zurnal24.si, N.O.

NADSTANDARDNA STANOVANJA

No comments: