AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Malo velikih naložb zmanjšuje kvadraturo prodanih parcel - NEPREMIČNINE

Lani je promet z zemljišči za gradnjo stavb močno upadel, pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih pa je gibanje prometa ravno obratno.
Zmanjšanje aktivnosti pri gradnji večjih poslovnih ali stanovanjskih projektov se zelo pozna tudi pri prometu z zazidljivimi zemljišči. Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs) sicer kažejo, da se je promet v zadnjem četrtletju za tri odstotke povečal, vendar pa je na letni ravni padel za petino. Manjša se tudi površina prodanih zemljišč, kar kaže, da investitorji večjih poslovnih ali stanovanjskih projektov ne načrtujejo prav dosti gradenj.

Iz podatkov, ki jih analizira Gurs, je razvidno, da je lani promet z zemljišči za gradnjo stavb močno upadel, kar je zelo verjetno posledica zmanjševanja obsega investicij na področju stanovanjskih in poslovnih novogradenj. Pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih je gibanje prometa ravno obratno. Število evidentiranih kupoprodaj je bilo najmanjše v drugi polovici leta 2010 in je nato naraščalo do tretjega četrtletja minulega leta.

Promet s kmetijskimi zemljišči je bil lani večji

Število evidentiranih tržnih transakcij z zemljišči za gradnjo stavb se je v zadnjem četrtletju leta 2011 v primerjavi s tretjim četrtletjem povečalo za tri odstotke, vendar je bilo v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2010 manjše kar za petino, v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2009 pa za 16 odstotkov. Gurs ocenjuje, da je bil na letni ravni v primerjavi z letom 2010 promet z zemljišči za gradnjo manjši za okoli 14 odstotkov.

Rast prometa s kmetijskimi zemljišči se je v zadnjem lanskem četrtletju končala. Gurs je v tem obdobju v primerjavi s četrtletjem prej zaznal štiriodstotni padec. Vendar pa je bil ta promet v primerjavi z istim obdobjem leta 2010 kar za 33 odstotkov večji, v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2009 pa je bil večji za osem odstotkov.

Promet z gozdnimi zemljišči se je v primerjavi s tretjim četrtletjem zmanjšal za osem odstotkov, v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2010 je bil za petino večji, v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2009 pa kar za 36 odstotkov večji. Gurs ocenjuje, da je promet s kmetijskimi zemljišči leta 2011 v primerjavi s predhodnim letom zrasel za skoraj 20 odstotkov, promet z gozdnimi zemljišči pa za okoli 36 odstotkov.

Prodajajo se manjše zazidljive parcele

Povprečna cena zemljišča za gradnjo stavb je bila ob koncu leta 2011 za pet odstotkov višja kot ob koncu leta 2009, ob tem pa se je povprečna površina zmanjšala za skoraj šest odstotkov. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2010 je bila cena nižja za dva odstotka, površina pa manjša za skoraj 14 odstotkov.

»Povprečna površina prodanih zemljišč za gradnjo stavb se zmanjšuje, ker je vse manj velikih nepremičninskih projektov. To vpliva tudi na povprečno ceno, saj so manjša zazidljiva zemljišča razmeroma dražja,« so zapisali v Gursovem četrtletnem poročilu, v katerem so analizirali nepremičninske transakcije.

V zadnjem četrtletju minulega leta je bila povprečna cena kmetijskega zemljišča v Sloveniji za 16 odstotkov nižja kot v zadnjem četrtletju leta 2009 in za odstotek nižja kot v zadnjem četrtletju leta 2010. Cena gozdnega zemljišča je bila v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2009 višja za odstotek, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2010 pa kar za 18 odstotkov. Tako cene kmetijskih kot gozdnih zemljišč kažejo trend rasti, ki sovpada z izrazitim naraščanjem njihovega prometa v prejšnjem letu.

Mogoče gre za odkupe na trasi plinovoda

Frano Toš, direktor nepremičninske družbe Interdom , pravi, da iz podatkov o transakcijah zemljišč, ki jih je analizirala Geodetska uprava Republike Slovenije, ni mogoče sklepati o realnem dogajanju v tem segmentu slovenskega nepremičninskega trga. »Ne vem, čemu lahko pripišem povečanje števila transakcij s kmetijskimi zemljišči, mogoče gre le za odkup zemljišč na trasi bodočega plinovoda,« pravi Toš. Dodaja še, da bi bilo zelo zanimivo komentirati morebitne večje odkupe kmetijskih zemljišč, vendar takšnih transakcij ni bilo. Prav tako je po njegovem mnenju iz prometa z zazidljivimi zemljišči nemogoče razlagati investicijsko dogajanje. Edini zaupanja vredni podatek je število izdanih gradbenih dovoljenj, ki je na rekordno nizkih ravneh. »Investicij ni, saj so gradbena podjetja večinoma propadla, drugim investitorjem, ki so tudi zadolženi zaradi starih projektov, pa banke zaostrujejo pogoje financiranja,« ugotavlja Frano Toš.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: