AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Najemnikov stanovanj ne preverjajo - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE PTUJ

Ker ni podatkov o dohodkih, se ne ve, ali so še upravičeni do stanovanj.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) ne more preverjati, ali najemniki neprofitnih stanovanj še izpolnjujejo pogoje za najem stanovanj oziroma ali so njihovi dohodki previsoki, pravi Jožka Hegler, direktorica JSS MOL. Razlog: najemodajalci morajo pridobiti podatke o neto denarnih prejemkih najemnikov za prejšnjo leto iz uradnih evidenc, vendar ima davčna uprava le podatke o bruto dohodkih.

Čakajo podatke

Zato Heglerjeva zdaj čaka na podatke iz informacijskega sistema ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ): "Ta sistem, kot smo seznanjeni, še ne deluje povsem dobro. Ne glede na to smo MDDSZ ter ministrstvo za infrastrukturo in prostor že zaprosili za obvestilo, kdaj in kako bomo lahko začeli uporabljati informacijski sistem na stanovanjskem področju."

Dodaja, da bodo takoj, ko bodo prejeli podatke, preverili dohodke najemnikov neprofitnih stanovanj. To morajo sicer po stanovanjskem zakonu storiti vsakih pet let, medtem ko se na primer pri drugih socialnih transferjih, kot sta otroški dodatek in plačilo vrtca, dohodki preverjajo vsako leto.

Pet let – na toliko časa morajo najemodajalci preverjati dohodke najemnikov neprofitnih stanovanj.

Vir: Zurnal24.si, Nina Oštrbenk

NEPREMIČNINE PTUJ

No comments: