AC ESTATES Ltd.

Tuesday, 10 April 2012

Relativno najdražji je najem v Mariboru in Celju - NEPREMIČNINE MARIBOR

Na Štajerskem se splača stanovanja oddajati, na Primorskem in Gorenjskem pa najemati.

Najem stanovanja je relativno najcenejši v Kranju in Kopru. Predvsem je to nekoliko presenetljivo za Kranj, ki je razmeroma blizu glavnemu mestu, tržne cene stanovanj pa so precej nižje kot v Ljubljani in Kopru. Najem stanovanja je relativno najdražji, oddajanje pa še najbolj donosno v Mariboru in Celju, kjer je raven tržnih cen najnižja.

Analiza, ki jo je v letnem poročilu o dogajanju na trgu nepremičnin v Sloveniji objavila Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs), je med drugim tudi pokazala, da je Ljubljana po tem kazalniku nekje na sredini. V raziskavi so na podlagi javno dostopnih podatkov analizirali vzorce oglasov za najem stanovanj v največjih slovenskih mestih in primerjali najemnine s cenami prodanih stanovanj.

Primerjava je pokazala, da si mesta po absolutni višini najemnin sledijo enako kot pri višini cen za nakup, po relativni višini najemnine glede na tržno ceno pa je njihov vrstni red nekoliko drugačen. V ekonomski teoriji se razmerje med tržno ceno in letno bruto najemnino uporablja kot eden izmed kazalcev tržne precenjenosti ali podcenjenosti nepremičnin.

Kaj je precenjeno in kaj podcenjeno

Gurs v poročilu razlaga, da se kot normalno razmerje med nakupno ceno in najemnino stanovanjskih nepremičnin razume razpon od 12,5 do 20. Razmerje, višje od 20, opozarja na tržno precenjenost stanovanjskih nepremičnin, če je nižje od 12,5 pa na podcenjenost.

Zanimivo je, da so po tem kriteriju pri nas precenjena le stanovanja v Kopru in Kranju, ne pa tudi v Ljubljani. V Mariboru in Celju, kjer so cene razmeroma nizke, pa za zdaj še ni govora o tržni podcenjenosti stanovanj.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: