AC ESTATES Ltd.

Thursday, 5 April 2012

Stanovanjsko kreditiranje lani pešalo - NEPREMIČNINE POSOJILA

Banke pravijo, da je manj povpraševanja po posojilih, nepremičninski posredniki pa trdijo, da je povpraševanje enako, vendar banke zaradi strožjih zahtev odobrijo manj posojil.
Slovenske banke so lani opazile zelo zmanjšano povpraševanje po stanovanjskih posojilih. Prav tako analize kažejo, da so rasti stanovanjskega kreditiranja v minulem letu zastale.
V Novi Kreditni banki Maribor pravijo, da se je obseg stanovanjskega financiranja lani, ko je bilo najslabše leto, v primerjavi z letom 2010 občutno zmanjšal. V Abanki je bil znesek stanovanjskih posojil, odobren v letu 2011, nekoliko manjši od zneska odobrenih stanovanjskih posojil v letu 2010 in primerljiv z letom 2009. Letos pričakujejo podobno povpraševanje po teh posojilih kot lani. Prav tako so v največji slovenski banki NLB lani odobrili precej manj stanovanjskih posojil kot leto pred tem, raven teh posojil pa je bila lani najnižja v zadnjih treh letih. V začetku tega leta je povpraševanja več, vendar v NLB letos ne pričakujejo takih obsegov, ki so jih dosegli lani in predlani.

Povpraševanje stabilno, odobritev posojil manj

Vendar nekateri nepremičninski posredniki, ki ne želijo biti imenovani, opozarjajo na drugo težavo, na manj odobrenih posojil, ne pa na manjše povpraševanje. Tako pravijo, da se je povpraševanje po posojilih mogoče res ustalilo, nikakor pa se ni zmanjšalo, saj je bilo povpraševanje po nakupih stanovanj lani stabilno. »Vemo, da se skoraj vsa stanovanja kupujejo s posojili, zato ni logično, da bi se povpraševanje po posojilih ustavilo. Res pa je, da so banke zaostrile pogoje za stanovanjsko kreditiranje, in zato verjamem, da se je lani precej zmanjšal obseg na novo odobrenih posojil,« nam je povedal direktor ene izmed ljubljanskih nepremičninskih družb, ki upravlja tudi lastne investicije, zato ne želi biti imenovan.

Velik beg od švicarskega franka k evru

Podatki urada za makroekonomske analize in razvoj kažejo, da slovenska gospodinjstva od novembra lani neto odplačujejo posojila. To pomeni, da je skupni znesek odplačanih posojil večji od skupnega zneska najetih novih posojil.

Veliko novih stanovanjskih posojil so posamezniki najeli tudi zaradi predragih posojil v švicarskih frankih. Tako se je konec minulega leta pokazala velika sprememba v valutni sestavi, saj so se obveznosti posojil v švicarskih frankih decembra zmanjšale za več kot petino, kar pomeni okoli 230 milijonov evrov. Kot rečeno, so gospodinjstva ta posojila začela odplačevati z novim zadolževanjem v obliki evrskih stanovanjskih posojil.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

FINANCIRANJE NAKUPA NEPREMIČNINE

No comments: