AC ESTATES Ltd.

Tuesday, 10 April 2012

V Mariboru prometa zelo malo - NEPREMIČNINE MARIBOR

Kupujejo predvsem tisti, ki imajo varno finančno konstrukcijo.
V Mariboru je prometa z nepremičninami malo, a v agencijah in drugih nepremičninskih družbah vendarle zaznavajo povpraševanje. Predvsem so zanimiva novejša stanovanja, seveda le za ugodno ceno.
Mojca Šauli, nepremičninska posrednica v družbi Atrium , pravi, da je promet s stanovanjskimi nepremičninami kljub slabšim gospodarskim razmeram precej živahen. V Mariboru ponudba rabljenih stanovanj presega povpraševanje, vendar za najbolj iskana stanovanja - to so tista v novejših objektih - velja, da jih je premalo glede na povpraševanje.

Najprej finančna konstrukcija

Kupujejo predvsem tisti, ki imajo varno finančno konstrukcijo, ki pa ni odvisna le od standarda kupcev. »Trenutno je največ povpraševanja po nakupu dvosobnih stanovanj, za katera se odločajo starejši oziroma zrelejši ljudje, ki ne zmorejo več vzdrževati stanovanjske hiše,« pravi Šaulijeva. Prav tako je veliko povpraševanje po dvoinpol- ali trosobnih stanovanjih, za katera se odločajo mlade družine.

Cene se ne spreminjajo

Cene ostajajo na ravni prejšnjega leta, Šaulijeva pa ne more napovedati, kaj se bo dogajalo letos, a zagotovo cene ne bodo narasle. Opaža tudi, da se dejansko iztržena cena od oglaševane v poprečju razlikuje za pet do deset odstotkov. Po mnenju sogovornice bo glavnino prometa ustvarjala prodaja rabljenih stanovanj, zato bo statistika še kar kazala nizke cene. »Glede na to, da ni realnih obetov o izboljšanju splošnega stanja v gospodarstvu, bodo kupci kupovali predvsem tisto, kar za nizko ceno izpolnjuje največ zahtevanih kriterijev,« pravi Mojca Šauli in dodaja, da se kakovostna stanovanja še vedno dobro prodajajo.

Prosilcem za posojilo preverjajo bonitete

Na vprašanje, kako ocenjuje pogoje stanovanjskega financiranja oziroma pridobivanje posojil za nakup stanovanja, Mojca Šauli pritrjuje ugotovitvam drugih nepremičninskih družb. Banke so zaostrile pogoje financiranja, kar vpliva na promet z nepremičninami. Vendar na drugi strani Šaulijeva dodaja, da ima skoraj vsak mesec katera izmed slovenskih bank posebne akcije za stanovanjska posojila. »Danes so v primerjavi z minulimi leti banke veliko previdnejše. Lahko rečem, da so šle iz ene skrajnosti v drugo, saj so včasih odobrile praktično vsako vlogo. V preteklih letih banke strank niso pregledovale prek elektronskega sistema za izmenjavo informacij o bonitetah fizičnih oseb med bankami. Danes gredo skozi to preverbo vsi prosilci,« ugotavlja Mojca Šauli.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

No comments: